Bild
En hand lägger ner en röstsedel i en låda.
Foto: Element5 Digital
Länkstig

On the epistemic challenge to democracy

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Den här avhandlingen undersöker normativt den epistokratiska utmaningen mot demokrati - huruvida en begränsning av rösträtten i enlighet med politisk kunskap bör införas istället för demokrati.

Avhandlingen undersöker denna frågeställning från olika perspektiv, såsom risker med röstning, röstandets etik och klandervärdighet i röstning. Den tar också moraliska invändningar mot epistokrati i beaktande, såsom värdet i att ha rätt att rösta, att demokratiska medborgare har ”en rätt att rösta dåligt”, samt problemen med att avgöra vem eller vilka som besitter ”korrekt” eller adekvat kunskap. Syftet är med avhandlingen är att avgöra vilket system som är mer normativt attraktivt – en epistokrati i vilken de politiska besluten förväntas vara bättre, eller en demokrati i vilken alla får göra sin röst hörd.

 


 

Nyckelord:

  • eipstokrati
  • elitstyre
  • politisk kunskap
  • makt
  • rösträtt
  • demokrati
  • folkvilja.

Statsvetenskaplig gren: politisk teori.