Bild
Palle Dahlstedt vid en elektronisk instrumentpanel
Foto: Ina Ciumakova
Länkstig

Ny professor med många strängar på sin lyra

Palle Dahlstedt är tonsättaren som i sin forskning kombinerar komposition, algoritmer och interaktionsdesign. I sin senaste forskning har han tagit fram ett nytt elektroniskt musikinstrument. Dessutom är han nyligen befordrad till professor vid institutionen för data- och informationsteknik på Göteborgs universitet.

Bild
Ett porträtt av Palle Dahlstedt
Palle Dahlstedt är tonsättare och IT-forskare.
Foto: Johan Wingborg

– All forskning jag gör kommer från olika problem jag vill lösa i musiken, säger Palle Dahlstedt, professor i interaktionsdesign.

Palle Dahlstedt kallar sig i första hand kompositör. Med flera examina i musik från olika musikhögskolor var planen att bli frilansande tonsättare. Men hans tvärvetenskapliga ådra ledde honom in på andra spår.

– Jag har alltid varit intresserad av matematik och programmering. Kort efter min masterexamen i komposition blev jag inbjuden att jobba med en tvärvetenskaplig satsning på Chalmers som hette Innovativ Design och som överlappade konst, vetenskap och teknologi. Där fick jag möjligheten att doktorera på hur evolutionära algoritmer kan användas i konstnärliga skapandeprocesser – alltså att datorer hjälper till att komponera musik. På min disputation höll jag en stor konsert med en fysikprofessor, en tonsättare och en designprofessor i betygskommittén.

En fot i tre discipliner

Sen den tiden har Palles forskning legat på olika avdelningar. Men idag är han professor i interaktionsdesign vid institutionen för data- och informationsteknik vid Göteborgs universitet. Förutom hans arbete där är han också kompositionslärare på Högskolan för Scen och Musik, frilansande kompositör och gästprofessor vid Aalborg Universitet i Danmark.

– Ibland känns det som att jag har tre yrken med väldigt olika kriterier. Jag är konstnärlig forskare, IT-forskare och frilansande konstnär. Eftersom jag också bara har 24 timmar per dygn så blev överlevnadstaktiken att överlappa dessa tre yrken så mycket som möjligt i en och samma tjänst.

Jag gör mycket musik till dans- och teaterföreställningar. I dessa föreställningar använder jag mig ofta av experimentella instrument eller algoritmer som jag själv har utvecklat. Då kan jag använda mig av de tillfällena som experiment och utvärdering – min empiri är i den konstnärliga praktiken.

Forskar på konst och teknik

Vad som alltid bundit samman Palles tre yrkesliv är hans forskning. Han har under den senaste tiden arbetat med att utveckla experimentella instrument där han har programmerat nya algoritmer som bestämmer hur musikerns gester används och hur det blir ljud av dem.

– Ett exempel är ett klaviaturinstrument som jag har programmerat. Ljudet som kommer ut är ljud som liknar ett stränginstrument, det är ett akustiskt ljud. Men strängarna som låter är matematiska, de finns inte på riktigt, de är matematiska modeller av strängar.

Navigate to video: Palle Dahlstedt håller konsert med sitt instrument
Video (12:20)
Palle Dahlstedt håller konsert med sitt instrument

En annan del av Palles forskning handlar om hur teknologi går in och transformerar interaktionen mellan improvisatörer – där teknologin blir en slags osynlig medspelare som inte låter, men som går in och modererar vad musikerna gör. Palle kallar det ”systemisk improvisation”.

En del av boken ”Forskardrömmar”

Palle porträtteras även i den nya boken ”Forskardrömmar” – en bok som ska inspirera unga att ta sig in i universitetets värld. Där berättar han om hur hans nyfikenhet som barn fick honom in i såväl musikens som teknikens värld. I boken är han i gott sällskap av 60 andra forskare, bland andra Linné, Celsius, Svante Pääbo, Sara Danius och Christer Fuglesang.

– Boken kom till på initiativ av Sveriges Unga Akademi, där jag var ledamot tidigare. Jag är så glad och hedrad över att vara i så gott sällskap.

Läs mer: Barnbok ska väcka nyfikenhet för forskning

Palle Dahlstedt

Titel: Professor i interaktionsdesign
Ålder: 50
Fritidsintressen: Fotografi, astronomi, ölbryggning, segling, och uteliv kring familjens stuga i Lappland