Bild
glada människor springer ut och badar i en sjö
Nordic Scenography
Länkstig

Nordic Scenography. Nätverk för arkiv och forskning.

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Finansiär
Nordisk Kulturfond, Riksbanken Jubileumsfond, Centre for Critical Heritage Studies CCHS

Kort beskrivning

Nätverk för att underlätta nya kopplingar mellan scenografiforskning och -praktik, konstvetenskap och visuella studier, arkiv och en involverad publik. Nätverket bidrar till utvecklandet av nya inkluderande och digitalt åtkomliga modeller och metoder för utvidgad scenografiforskning, till diskussion och till att formulera nya kritiska frågor.