Länkstig

När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Det civila samhället, i kraft av att arbeta utanför den statliga sfären och inte i vinstdrivande syfte, är väl positionerat för att tjäna som demokratins vakthund, försvara rättigheter och fördöma korruption. Och många historiska exempel visar på att civilsamhället kan och har spelat denna roll i olika sammanhang. Ändå ser studier av yngre demokratier också indikationer på att det civila samhället ibland deltar i klientelism dvs erbjuder politiskt stöd i utbyte mot riktade fördelar. När, var och varför arbetar det civila samhället ibland för det allmänna bästa? Och under vilka omständigheter väljer den istället att delta i klientelistiska utbyten? Vi anser den institutionella miljön kan vara avgörande och kommer att använda surveyexperiment för att belysa det dynamiska samspelet mellan det civila samhället och staten.

Publikationer

Cornell, Agnes and Marcia Grimes (2022). “Brokering bureaucrats: How bureaucrats and civil society facilitate clientelism where parties are weak”. Comparative Political Studies. Available online at https://doi.org/10.1177/00104140221115171.