Länkstig

När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Det civila samhället, i kraft av att arbeta utanför den statliga sfären och inte i vinstdrivande syfte, är väl positionerat för att tjäna som demokratins vakthund, försvara rättigheter och fördöma korruption. Och många historiska exempel visar på att civilsamhället kan och har spelat denna roll i olika sammanhang. Ändå ser studier av yngre demokratier också indikationer på att det civila samhället ibland deltar i klientelism dvs erbjuder politiskt stöd i utbyte mot riktade fördelar. När, var och varför arbetar det civila samhället ibland för det allmänna bästa? Och under vilka omständigheter väljer den istället att delta i klientelistiska utbyten? Vi anser den institutionella miljön kan vara avgörande och kommer att använda surveyexperiment för att belysa det dynamiska samspelet mellan det civila samhället och staten.