Bild
Svampen Hygrocybe substrangulata, hittad vid Pite lappmark, Gabstetjåhkkå.
Hygrocybe substrangulata (EL172-18), Pite lappmark, Gabstetjåhkkå, 13 augusti 2018
Foto: Ellen Larsson
Länkstig

Mykologi – svamparnas taxonomi, systematik, ekologi och evolution

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Inom mykologin studerar vi det gåtfulla svampriket med dess över tre miljoner arter.

Medlemmar

Ellen Larsson, BioEnv
R. Henrik Nilsson, BioEnv
Sten Svantesson, BioEnv

Mer om våra projekt

Många svampar har en underjordisk eller på annat sätt knappt observerbar livsstil, och vi tror idag att en majoritet av svamparna kanske aldrig ens bildar de fruktkroppar vi i vanliga fall likställer med begreppet svamp. I stället är de mikroskopiska, tråd- eller jästcellsformade organismer som alla har det gemensamt att de livnär sig på nedbrytning, eller symbios med andra organismer. De är naturens stora återvinnare och uppbyggare, och spelar därmed långtgående ekologiska roller i alla hittills kända ekosystem. Deras närmast osynliga natur gör att mykologin måste tillgripa moderna verktyg i form av till exempel DNA-sekvensering och genomik för att klarlägga var artgränser går, hur svamparna är besläktade med varandra och med andra organismer, samt i vilka habitat och substrat de olika arterna återfinns. I forskargruppen mykologi använder vi fältresor, DNA-sekvensering och mikroskopering med särskilt fokus på systematik, taxonomi och bioinformatik.

Den mykologiska forskargruppen på BioEnv kretsar kring taxonomi och systematik i deras moderna uttrycksformer. Vi använder DNA-sekvenser för att avlocka svamparnas deras evolutionära historik, och vi försöker väva ekologi och geografi i den processen. Här har särskilt storsvampar inom Agaricomycetes tilldragit sig vårt intresse på senare tid, även om forskningsgruppen också har en lång tradition inom skinnsvampar (corticiaceer). Vi har upptäckt allt från nya arter till nya ordningar och en rad oväntade ekologiska samband och geografiska utbredningsmönster.

Med hjälp av DNA meta-streckkodning jämför vi hela svampsamhällen mellan ekosystem och substrat. Här spelar taxonomisk reproducerbarhet en stor roll, och forskargruppen var med och grundade referens-databasen UNITE och bidrar fortsatt till dess utveckling. UNITE har med tiden blommat ut till en fullskalig sekvenshanteringsmiljö med funktioner och verktyg i forskningens absoluta framkant och står i centrum för meta-streckkodning inom svampriket i form av central data- och referenstjänst.

Bild

Vi intresserar oss vidare för vetenskaplig publicering och modern publicering av biodiversitetsdata – vilket inte alltid bäst sker i form av tryckta pappersartiklar. Vi är med i flera olika rådgivande organ för att få till en enhetlig, reproducerbar och tillgänglig kommunikation av forskningsdata och forskningsresultat gentemot forskare såväl som allmänheten. Vi är aktiva i tidskriftskommittéer, som granskare av manuskript och på svenska Wikipedia. 

Läs mer

The UNITE database for molecular identification of fungi: handling dark taxa and parallel taxonomic classifications

New species and reports of Cuphophyllus from northern North America compared with related Eurasian species.