Länkstig

Monoaminerga stabiliserare

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

OSU6162 är en substans som stabiliserar dopaminerg och serotonerg transmission och psykomotoriken. OSU6162 kan både stimulera och hämma beteendet beroende på baselineförhållanden. OSU6162 har visat lovande resultat i flera kliniska studier och har mycket milda biverkningar. OSU6162 har hittills testats på patienter med Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, mental trötthet efter stroke eller traumatisk hjärnskada, myalgisk encefalomyelit, narkolepsi och schizofreni.