Bild
Forskning inom projektet MARTINIS.
Länkstig

MARTINIS – tekniska innovationer inom marint vattenbruk i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
SWEMARC
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
SWEMARC

Finansiär
STINT Japan-Sweden research collaboration, Carl Tryggers Stiftelse, FORMAS, Wilhelm och Martina Lundgrens foundation, KSLA, KVVS, Birgit och Birger Wåhlströms foundation

Kort beskrivning

Projektets övergripande mål är att utveckla nya landbaserade multitrofiska vattenbrukssystem, som kommer att användas för att bygga och diversifiera den svenska vattenbrukssektorn på ett hållbart sätt.

Syftet med projektet är att kombinera svensk membranteknologi med marina Anammox-bakterier och alger för att rena recirkulerande vattenbrukssystem (RAS).

Utvecklingen av den svenska vattenbruksindustrin står nu inför en viktig och brådskande vändpunkt. Det behövs tekniska innovationer för att göra vattenbruket mer hållbart, som att utveckla landbaserade re-cirkulerande akvakultursystem (RAS) vilket sker vid Göteborgs universitet.

I RAS omvandlas kvävehaltigt fiskavfall (ammonium) till nitrat, via nitrit, som långsamt ackumuleras i systemet. Dessa ämnen är toxiska för fisken.


Syftet med projektet är att utveckla nya och innovativa RAS-system, vilket inkluderar nya vattenreningsprocesser där svensk och japansk teknologi kombineras. Universitetet i Hiroshima har isolerat en marin bakteriestam av Anammox-bakterier som kan omvandla toxiskt ammonium och nitrit till ofarligt atmosfäriskt kväve. Universitetet i Lund använder membranteknologier för att reglera mikroföroreningar.

Projektet har utvecklats inom MIRAI konsortiet och vårt mål är att kombinera dessa teknologiska innovationerna för att utveckla en ny RAS-teknik. Detta kommer att genomföras genom kunskapsutbyten och teknikutbyten mellan Sverige och Japan (studiebesök, workshops). Projektet innebär att ett stort steg tas för att utveckla en hållbar vattenbruksindustri.

Bild
Projektet MARTINIS och involverade partners.
Foto: Jonathan Roques