Länkstig

Louise Rydén - On the biological response to different biomaterials under normal and irradiated conditions

Publicerad

Louise Rydén disputerade den 25 mars på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet biomaterialvetenskap
Titel på avhandlingen: On the biological response to different biomaterials under normal and irradiated conditions

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Peter Thomsen
Bihandledare: Anders Palmquist, Omar Omar
Opponent: Andreas Thor, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Sirkku Peltonen, Natalia Ferraz och Göran Kjeller