Länkstig

Läsa mellan raderna - Building a database of narratives

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 000 000 SEK
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Börssällskapet i Göteborg

Kort beskrivning

Ett företags intressenter förlitar sig på rapportering för att exempelvis bedöma vad företaget gör, hur det går och dess framtidsplaner. Utöver den sifferbaserade redovisningen visar forskning att användare tar hänsyn till tonfall, språk och andra faktorer när de bedömer innehållet i företagsrapportering. Med nya digitala tekniker kan ostrukturerad data (som text och bilder) analyseras mer systematiskt. Detta kräver tillgång till stora datamängder och det saknas en heltäckande databas innehållande företagskommunikation för europeiska företag. Projektet syftar till att bygga en databas som möjliggör sofistikerad maskininlärningsbaserad analys av företagskommunikation och dess effekter på kapitalmarknaderna.