Länkstig

Kommunikation och diplomati

Drömmen var att bli journalist men Alice Srugies fastnade istället för kommunikationsvetenskap och europeisk offentlig diplomati.
Nu är hon universitetslektor vid institutionen för tillämpad IT med fokus på kriskommunikation.

Direkt efter att terminen är avslutad är hus Patricia på Lindholmen en helt annan plats jämfört med några dagar tidigare. Studenterna har lämnat byggnaden och den febrila aktivitet som bara sistaårsstudenter som jobbar mot uppsatsdeadline kan uppbringa är som bortblåst. Sommarledigheten lockar och Alice Srugies pustar ut efter en intensiv period med handledning och uppsatsseminarier på programmet Master in Communication.

Bild
alice srugies
Alice Srugies disputerade 2016 med avhandlingen Competition or cooperation? A comparative analysis of the public diplomacy of the European Union and selected member states.
Foto: Johan Wingborg

i min avhandling analyserade jag europeisk offentlig diplomati och tittade på hur EU som institution kan förstå och planera sin offentliga diplomati

– Master in Communication liknar den utbildning jag själv läste på masternivå vid Technische Universität Ilmenau, ett litet universitet mitt i Tyskland med fokus på interkulturell kommunikation, lättillgängliga lärare och internationella studenter, säger hon.

Flytande svenska
Efter mindre än ett år i Sverige och på Göteborgs universitet talar hon flytande svenska och känner sig bekväm i den nya organisationen. Ursprungligen från Dresden i de östra delarna av Tyskland inleddes tidigt intresset för att skriva när hon blev aktiv i skoltidningen, vilket fortsatte med studier i kommunikationsvetenskap och statsvetenskap och sedermera forskarutbildning. År 2016 disputerade hon med avhandlingen Competition or cooperation?: a comparative analysis of the public diplomacy of the European Union and selected member states.

– I min avhandling analyserade jag europeisk offentlig diplomati och tittade på hur EU som institution kan förstå och planera sin offentliga diplomati. Jag jämförde två medlemsstater, Sverige och Frankrike, och hur de hanterar sin offentliga diplomati i relation till EU. Enkelt förklarat så har svenska och franska organisationer på EU-nivå ofta ett pragmatiskt samarbete i linje med tanken om Europa som ett projekt. Men att det finns områden där nationella intressen får företräde, exempelvis inom språk och kultur, säger hon.

Stort musikintresse
Kulturområdet är något som Alice Srugies är väl bevandrad inom och särskilt då med fokus på musik. Intresset för rock, hårdrock och blues är stort och hon skriver emellanåt intervjuer och recensioner för den tyska metallsajten och tidskriften Rock Hard. Kulturintresset odlar hon vidare i Göteborg genom att ta del av spelningar, festivaler och genom att vara aktiv en lokal kulturförening.

– Att det blev just Sverige och Göteborg var mest en slump. Jag hade som sagt studerat delar av svensk utrikespolitik i min avhandling, och då var jag tvungen att lära mig lite svenska för att många dokument jag läste från UD fanns bara på svenska. Sedan tidigare hade jag även svenska vänner och när institutionen sökte personal inom mitt område så sökte jag och fick tjänsten, säger hon.

För en tid sedan reste hon tillsammans med annan personal från tillämpad IT till två olika universitet i Uganda och medverkade i en sommarskola med seminarier och föreläsningar. Resan var en del av ett bilateralt projekt mellan olika universitet i Sverige och Uganda med stöd från bland annat Sida. De många diskussionerna gled ofta in på gränsöverskridande kriskommunikation.
– Det är något jag kommer titta vidare på framöver där jag vill utveckla modeller för att se hur olika aktörer med olika mål och syfte skulle kunna jobba tillsammans vid kriser, om det så är naturkatastrofer eller terrordåd. Det finns redan kompetens vid institutionen kring kriskommunikation så jag hoppas kunna lära mig av den och samtidigt bidra med mina perspektiv, säger hon.

alice srugies

Universitetslektor vid institutionen för tillämpad IT
Avdelningen för kognition och kommunikation