Bild
Karin Parrow i ateljén 1963
Länkstig

Karin Parrow – monografi om en bildkonstnär

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Karin Parrow, född Taube (1900–1984), var verksam som bildkonstnär i Göteborgsområdet. På 1920-talet utbildade hon sig på Valands målarskola för Tor Bjurström och på 1930-talet medverkade hon till bildandet av Göteborgs konstnärsklubb. Hon var mycket konstnärligt produktiv, deltog i ett stort antal konstutställningar och engagerade sig även i flera Göteborgsbaserade kultur- och arkivprojekt. Karin Parrow finns representerad i sju offentliga museisamlingar i Sverige och merparten av hennes stora produktion finns i privat ägo. Om Karin Parrow finns mycket lite skrivet. Syftet med forskningsprojektet om Karin Parrow är en monografi för att lyfta fram såväl hennes specifika livsomständigheter som hennes konstnärskap.