Länkstig

Kan facken inom EU samarbeta?

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 800 000
Projekttid
2009 - 2012
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka betingelserna för fackligt samarbete inom EU. Häri ligger även att studera hur facken förhåller sig till EU:s spelregler och institutioner, inklusive den sociala dialogen, samt arbetsgivarorganisationernas ståndpunkter och handlande. När den nationella inramningen överskrids ställs de inför uppgiften att skapa nya strategier, samarbetsformer och gemenskaper utanför nationalstatens gränser. En central fråga är om det bland europeiska fackföreningar finns tillräckligt mycket av gemensamma utgångspunkter beträffande ideologisk grundsyn, övergripande målsättningar samt inställning till olika typer av reglering, förhandlingsmetoder och stridsåtgärder för att det nu existerande samarbetet ska kunna utvecklas. Denna frågeställning sammanhänger med att olika arbetsmarknadsregimer kan urskiljas i Europa.