Bild
Mor och barn i Guinea Bissau
Foto: Tiago Fernandez
Länkstig

IT som stöd för minskad mödradödlighet

Publicerad

Hawa Nyende, doktorand i BRIGHT-projektet, forskar inom e-hälsa, med fokus på användning av IT för att minska mödradödligheten i utvecklingsländer.

Bild
Hawa Nyende, doktorand i Bright-projektet
Hawa Nyende intresserar sig för på vilket sätt IT kan underlätta för blivande mödrar i utvecklingsländer och även för hur mödrarna kan bli medskapare av viktig information.
Foto: Catharina Jerkbrant

Över 800 kvinnor dör varje dag under graviditet eller förlossning i världen. 99% av dessa bor i ett utvecklingsland. Den långsamma utvecklingen för att minska mödradödligheten förklaras av begränsad tillgång till sjukvård och medicinskt utbildade personer. För dem som bor på landsbygden handlar det ofta om långa avstånd till fots på mycket dåliga vägar för att få medicinsk hjälp.

– De gravida kvinnorna i de här länderna stöds vanligtvis främst av frivilliga, eftersom det inte finns tillräckligt många professionellt utbildade människor i deras närhet, säger Hawa Nyende.

Hawa är doktorand i BRIGHT-projektet, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers och två universitet i Uganda. Projektet innebär att hon tillbringar halva tiden som doktorand på institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet och halva tiden på sitt hemuniversitet, Makerere University i Uganda.

Informationsteknologi kan motverka långa avstånd till medicinskt stöd

Som nybliven doktorand började Hawa titta närmare på vilken roll informationsteknologi skulle kunna spela för att förbättra situationen för blivande mödrar i utvecklingsländer. Antalet mobiltelefoner till exempel är något som ökar snabbt i regionerna söder om Sahara, vilket skulle kunna göra det möjligt att minska avstånden till medicinskt understöd. Bland annat har Hawa tittat på möjligheten att använda olika appar.

Under sina doktorandperioder i Uganda har Hawa samlat in mycket av den data hon använder i sin forskning. Hon har intervjuat både sjukhusdirektörer och andra anställda inom vården, apputvecklare, gravida kvinnor och volontärer ute på landsbygden.

För att kartlägga vad som är absolut viktigast att få med i en app för gravida har Hawa också gjort studier i Sverige, ett av de länder i världen som har lägst mödradödlighet. Hawa har intervjuat olika personer inom svensk mödravård om hur det IT-relaterade stödet ser ut i Sverige och hur de använder det i sin vardag.

– Ett optimalt IT-stöd handlar både om att i ett tidigt stadium ringa in riskgraviditeter men också väldigt mycket om att få råd och stöd när en graviditet plötsligt tar en oväntad riktning.

Det faktum att ingen graviditet är förutsägbar är en av invändningarna mot de av dagens IT-system som främst inriktar sig på att försöka kartlägga tänkbara riskgraviditeter. I de lägen då graviditeten inte har följt den förväntade planen har dessa system inte varit till någon större hjälp.

Medskapande, co-creation, ett sätt att dela viktig information

– Jag intresserar mig inte bara för informationsteknologin i sig, utan även för hur man designar den så att användarna får största möjliga nytta av den, berättar Hawa. Jag började studera processer kring medskapande, value co-creation, som handlar om att aktivt söka och dela kunskap, istället för att passivt invänta råd från de ofta väldigt få experter som finns att tillgå. Hur gör vi för att också flytta ut informationsprocesserna till de inblandade själva, till de gravida eller nyförlösta och till de lokala barnmorskorna?

Halva doktorandtiden i Sverige och halva tiden i Uganda

Hawa tycker att idén med att doktoranderna i BRIGHT-projektet tillbringar ungefär halva sin doktorandtid i Sverige och halva i Uganda har fungerat bra hittills.

– Att växla miljö och ha handledare från båda universiteten ger goda möjligheter att koppla forskning och praktik. Doktorandutbildningen i Sverige är mer strukturerad som jag ser det. Här är du också mer exponerad för forskningsområdet, eftersom du kontinuerligt diskuterar och delar idéer med forskare med liknande forskningsintressen. Sammantaget innebär det att det är lättare att utveckla din forskning vidare.

– Men jag saknar naturligtvis min familj under perioderna i Sverige. Jag har tre barn i Uganda, två elvaåriga tvillingar och en fyraåring. Det har varit svårt att vara borta från dem så länge, men min familj är glad för min skull och mycket förstående.

Återvänder till hemlandet efter examen

Ett av målen för samarbetet mellan universiteten i Uganda och Sverige är att vidareutbilda fler lärare inom IKT-området i Uganda till doktorsgrad. De nybakade doktorerna kommer sedan i sin tur att kunna utbilda nya doktorander i hemlandet när de är tillbaka. Genom samarbetet kan antalet lärare inom området växa fort på kort tid.

– Innan jag blev doktorand var jag lärare vid Makerere University, mitt hemuniversitet i Uganda, säger Hawa. Efter min doktorsexamen kommer jag att återvända till Uganda där jag ska fortsätta undervisa, men också förstås ägna mig åt forskning och även utbilda nya doktorander. Jag har lagt ned mycket arbete och energi på min forskning, men jag tycker det är väldigt intressant och ser fram emot att kunna fortsätta med det!

 

Text: Catharina Jerkbrant, 2019