Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Intravenöst narkotikamissbruk bland minderåriga och barnets bästa: livsupplevelser, stöd och politiska ramar i höginkomstländer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 340 000
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Ungefär 11.3 miljoner människor runt om i världen injicerar droger, men inom den här populationen så är
injicering bland personer under 18 år en dödvinkel i forskning, politik och praktik. De flesta länder har inte någon beräkning av hur många unga människor det handlar om och vi vet litet om dynamikerna kring injektionsdebut. Det saknas också kunskap om unga intravenösa droganvändares livssituation och vårdbehov. Skadebegränsningsinsatser, som till exempel sprututbyte, har för det mesta utvecklats baserad på kunskap om vuxna personer med missbruksproblem. Teoretiska, praktiska, etiska och juridiska utmaningar relaterade till skademinimerande insatser för minderåriga personer, som beaktar deras egna önskemål och intressen, förblir obemärkta.