Göteborgs universitet
Länkstig

Injicerar du droger och är mellan 16 och 29 år gammal?

I det här projektet vill vi prata med dig som började injicera droger innan du fyllde 18 år om dina erfarenheter.

Damon Barrett, Frida Petersson och Russell Turner, är forskare från Göteborgs universitet som under 2022 startat en forskningsstudie om ungdomar som injicerar droger.

I Sverige vet vi mycket lite om dessa ungdomars vardag och livssituation. Hjälp och stöd utformas ofta för vuxna, men det är inte säkert att de insatser som ges faktiskt passar ungdomars önskemål och behov. Till exempel får personer under 18 år inte delta i sprututbytesprogram.

Vi skulle gärna få kontakt med dig som:

  • Är mellan 16 och 29 år gammal

  • Började injicera droger innan du fyllde 18 år

  • Kan tänka dig att bli intervjuad om dina erfarenheter

Hur går intervjuerna till?

Vi vill intervjua dig vid ett tillfälle, antingen på sprututbytet, eller digitalt/via telefon. Intervjun kommer att ta cirka en timme. Du kan vara anonym.

De frågor som kommer att ställas i intervjun handlar om din livssituation och dina erfarenheter av att injicera droger. Vi är också intresserade av dina synpunkter på det stöd du eventuellt fått eller velat ha.

För mer information eller medverkande i studien

Damon Barrett, jur dr., biträdande universitetslektor (projektledare)
Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
070-2293922
damon.barrett@gu.se

Frida Petersson, Fil dr, socionom, Docent i socialt arbete
076-6186383
frida.petersson@socwork.gu.se

Russell Turner, Fil dr, postdoktor
0762 952 688

russell.turner@socwork.gu.se