Länkstig

Immunreglering av ben

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8 miljoner SEK
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Benet och immunförsvaret är nära sammankopplade och vid autoimmunitet, när immunsystem ständigt är aktivt, får man sämre ben vilket ofta kan leda till frakturer. Frakturer leder till nedsatt rörlighet, ökad risk för andra sjukdomar och för tidig död. Cytokiner som driver immunsystemet påverkar också bennedbrytande celler, osteoklaster. Detta kan dock inte förklara hela ben förlusten vid till exempel reumatoid artrit och därför tittar vi vidare på bland annat antikroppars direkta stimulering av ben oberoende av antigen samt om detta kan regleras av det kvinnliga könshormonet, östrogen. Vidare vill vi också undersöka hur avsaknad av immunsystem påverkar ben vid benmärgstransplantation (hematopoetik stamcellstransplantation). Med denna kunskap vill vi kunna motverka den ökade risken för frakturer och även kunna behandla den förebyggande.

Huvudsakliga forskningsprojekt

Reumatoid artrit (RA) leder inte bara till en kronisk ledinflammation men också benskörhet (osteoporos). Detta är beroende av cytokiner, men nyligen har jag och andra visat att också autoantikroppar direkt kan stimulera benförlust. Autoantikroppar är dock viktiga för initieringen av immunsystem och hur sjukdomsframkallande autoantikroppar regleras av hur mycket socker de har på sig, vid mycket socker svårare att aktivera Fc gamma receptorer. Nyligen visade jag att östrogen påverkar dessa sockerstrukturer. Vidare har vi också visat att aktiverade IgG direkt kan stimulera osteoklaster. Därför vill vi nu förstå mer om reglering av sockerstrukturer och dessa betydelser främst för ben, men också för immunreglering.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet:

Inte bara autoimmunitet påverkar skelettet, utan också frånvaro av benmärg vid hematopoetisk stamcellstransplantation har en akut samt också en långvarig effekt på benet. Vad detta beror på är idag oklart, men att från saknad av inte bara benmärgsceller utan också alla proteiner i benmärg påverkar ben är inte konstigt. Vi samt andra har tidigare visat att benmärgstransplantation sänker benmineraldensiteten och detta är också beskrivet i patienter men idag finns ingen beskrivning om mekanismen. Detta arbete genomförs i ett samarbeta med Hematologi där vi parallellt med studier i experimentella djur undersöker patienter efter hematopoetisk stamcellstransplantation i HEMOS.

Gruppmedlemmar som arbetar med projektet: