Bild
Foto: Illustration: Pontus Andersson
Länkstig

Ida Lindman - Artroskopi – en bra behandling vid inklämningssyndromet FAIS

Publicerad

Ida Lindman disputerade den 17 september på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Titel på avhandlingen: Femoroacetabular impingement syndrome. Trends and outcomes after arthroscopic treatment in the general and athlete population

Bild
Ida Lindman
Ida Lindman, ST-läkare inom allmänmedicin med specialintresse för idrottsmedicin och ortopedi
Foto: Privat

Länk direkt till avhandlingen

Artroskopi – en bra behandling vid inklämningssyndromet FAIS

FAIS - Femoroacetabulärt impingement syndrom, är en vanlig orsak till höftsmärta hos unga och framförallt idrottsaktiva. Till följd av benpålagringar i höftleden, på antingen höftkulan (så kallad cam) och/eller höftledsgropen (så kallad pincer) förlorar höftleden sin normala anatomi vilket ökar risk för inklämning. Det är framförallt aktivitet och specifika rörelser som till exempel flexion som genererar smärta.

Målvakt
Figur 8 från avhandlingen; Goalkeeper demonstrating the “butterfly” save with cam and pincer morphology on the left hip.
Foto: Illustration: Pontus Andersson

– Tung fysisk aktivitet med repetitiva rörelser och hög belastning på höftleden under ungdomsåren innan tillväxten av skelettet är färdig, har beskrivits öka risken för att utveckla dessa förändringar. Vidare har framförallt camförändringar påståtts öka risken för att i framtiden även utveckla artros i höftleden, säger Ida Lindman, ST-läkare inom allmänmedicin med specialintresse för idrottsmedicin och ortopedi.

Artroskopisk behandling har visat sig framgångsrikt och är numera ”gold standard” när det gäller kirurgiska behandlingsalternativ. Syftet med operation är att återskapa normal anatomi i höftleden genom att ta bort de benpålagringar som bedöms ge upphov till symptomen och således öka rörligheten i höftleden och minska smärtan.

– Syftet med avhandlingen är att utvärdera effekten av artroskopisk behandling på medellång sikt, dels övergripande för den allmänna befolkningen men även med fokus på elitidrottare inklusive ishockeyspelare. Och eftersom det skett en nästintill explosionsartad ökning i kunskapen kring FAIS, syftar avhandlingen också till att belysa de trender som ses i litteraturen när det gäller FAIS.

Behov av ökad kunskap kring höftsmärta hos unga

Många unga atleter lider av smärta utgående ifrån höftleden, utan att veta vad den beror på, och än mindre att det finns god behandling för den. Smärtan inskränker såväl deras vardag men framförallt deras idrott och aktivitet.

– Därför är det viktigt att sprida kunskapen om FAIS och höftsmärta både på befolkningsnivå och inom olika professioner som till exempel fysioterapeuter, allmänläkare och ortopeder.

Avhandlingen visade generellt goda resultat efter artroskopi för FAIS, och slutsatserna i de inkluderade studier kan vara ett steg på vägen i att hjälpa läkare och patienter att besluta om behandling för FAIS.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Mikael Sansone
Biträdande handledare: Jón Karlsson, Eric Hamrin Senorski och Olufemi Ayeni

Opponent: Per Hölmich, Köpenhamns universitet, Köpenhamn, Danmark

Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Anna Nilsdotter och Hans Tropp