Bild
Länkstig

Hur skulle världen se ut, utan människor?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Vi tenderar att fokusera på människors pågående effekter på naturen men genom att göra det kan vi lätt ignorera alla historiska och förhistoriska effekter (detta kallas ofta det skiftande baslinjesyndromet). I vissa studier inom detta tema försöker vi förstå hur världen fungerar i ett hypotetiskt verk, utan mänskligt inflytande under de senaste 130 000 åren. Det skulle bland annat innebära att elefanter strövade på den svenska landsbygden. I andra studier försöker vi söka bevis för antropogena effekter på biodiversitet från våra förfäder för flera miljoner år sedan. Denna forskning fokuserar för närvarande på ryggradsdjur (främst däggdjur och fåglar).