Bild
Trippelosteotomi
Foto: Cover illustration: Emma Lundberg
Länkstig

Henrik Hedelin - Resorberbara skruvar vid bäckenbensoperation på barn kan eliminera behovet av en andra operation

Publicerad

Henrik Hedelin disputerade den 4 februari på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Titel på avhandlingen: Bioabsorbable Screws for Pelvic Osteotomies in Children

Länk direkt till avhandlingen

Resorberbara skruvar vid bäckenbensoperation på barn kan eliminera behovet av en andra operation

Bild
Henrik Hedelin, specialist i ortopedi, vid Drottning Silvias barnsjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henrik Hedelin, specialist i ortopedi, vid Drottning Silvias barnsjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En del barn föds med sjukdomstillstånd som påverkar höftledens normala biomekanik* medans andra utvecklar dessa tillstånd senare i livet. I många fall är lårbenshuvudet dåligt täckt av ledpannan, eller helt ur led. En del tillstånd behöver inte vara smärtsamma för det lilla barnet, men forskningen visar att många patienter som redan innan 60-års åldern behöver en höftprotes har haft problem under spädbarnsåren med någon form av höftledsdysplasi. Det är därför viktigt att tidigt ställa diagnos och behandla barnen.

Två operationsmetoder som kan användas, när det gäller barn, för att ge en bättre täckning av lårbenshuvudet är Salter-osteotomi (SO) och trippel-osteotomi (TPO). Det vanliga har varit att man använt metallstift eller metallskruvar för att fixera dessa osteotomier (operationer). Men metallimplantat hos barn behöver i dessa fall tas bort vid en senare operation och metallstift har även visat en tendens att förflytta sig från sitt ursprungliga läge.

 – I min avhandling utforskar jag om resorberbara skruvar, alltså skruvar som kroppen själv bryter ned, kan användas för att stabilisera större operationer på barns bäcken. Skruvarna är tillverkade av en polymer, PLGA, som tidigare använts vid andra operationer både på barn och vuxna, säger Henrik Hedelin, specialist i ortopedi, som under sin vardag på Drottning Silvias barnsjukhus, träffar allt från spädbarn till tonåringar med ortopediska sjukdomar eller tillstånd. 

Figur 13, sida 17 I avhandlingen. En trippel-osteotomi (TPO), som den utfördes i studie III. De båda tillfälliga k-trådarna ersä
Figur 13, sida 17 I avhandlingen. En trippel-osteotomi (TPO), som den utfördes i studie III. De båda tillfälliga k-trådarna ersätts med PLGA-skruvar.
Foto: Illustration Pontus Andersson (Pontus Art Production)

Användning av bioabsorberbara skruvar minskar både lidande och sparar resurser

 – Resultaten i avhandlingen visar nu att två av de större operationer som kan göras på barnbäcken, SO och TPO, kan fixeras med resorberbara PLGA-skruvar med tillräcklig stabilitet för att benet skall läka utan att korrektionen går förlorad. En av studierna undersöker även, med hjälp av magnetkamera, hur nedbrytningen av skruvarna ser ut de första åren efter kirurgi. Här såg vi att det hos barnet inte syns några betydande lokala reaktioner vid nedbrytningen och skruvhålen fylls gradvis ut med ben.

Den stora fördelen med resorberbara skruvar är att man slipper en andra operation för att ta ut skruvarna vilket minskar lidande och risker för barnen, och även sparar resurser för sjukvården.

MER INFORMATION

 *Biomekanik: Inom biomekaniken studeras dels inverkan av belastningar på levande organismer i vila, dvs. statiska belastningar, dels inverkan av rörelser, dvs. dynamiska förlopp. Källa NE

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Tero Laine
Bihandledare:  Hanna Hebelka Bolminger och Helena Brisby

Opponent:  Carl Johan Tiderius, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige
Betygsnämnd:  Anders Palmquist, Per Åstrand och Aina Danielsson