Bild
Torsten i lokalen för testbädden, Steneby, Dals långed
Torsten i lokalen för testbädden i Dals långed
Länkstig

Handens tankar vägleder Torsten Hild

Han är professor på HDK-Valand. Men utan Göteborg och den akademiska miljön som arbetsplats. Torsten Hilds professur och undervisning på HDK-Valands filial Campus Steneby vilar på erfarenhet och görandets betydelse – vilket också är grunden i den testmiljö för inredning och design han utvecklar på Campus Steneby.

Torsten Hild har lämnat de dalsländska skogarna för att gå på möten och ordna med ärenden som knyter ihop verksamheten på HDK-Valand i Steneby med institutionen i Göteborg. Han konstaterar att vädret håller för att sitta utomhus och tar itu med en lunchomelett samtidigt som han förklarar att en pannkaka har flera sidor.    

− Rent kognitivt och teoretisk är en pannkaka dess beståndsdelar; mjöl, mjölk, ägg och lite salt. Men om du skulle beskriva den utifrån erfarenheter och upplevelser kanske du skulle säga att den är hunger, längtan eller varför inte din barndom eller farmor. Det gör pannkakan till något mycket större och mer intressant.  

Frågan är vad pannkakor har med en professor i möbeldesign att göra. Ganska mycket visar det sig. Genom hela Torsten Hilds yrkesliv, både som inredningsarkitekt och lärare på HDK-Valand, bygger och förmedlar han kunskap med erfarenhet och upplevelse som främsta verktyg.  

− På Campus Steneby har vi utvecklat ett arbetssätt som skiljer sig från en konventionell designprocess. I stället för att fokusera på teoretisk research och analys går vi in i verkstaden i ett mycket tidigare skede och låter kroppen vara med i researcharbetet. Vi låter materialet reagera och styra hur vi agerar.  

Bild
torsten hild undervisar studenter
Foto: Maja-Kristin Nylander

Att lära med kroppen 
Metoden bygger på pedagogiska teorier där görandet är centralt för kunskapsbildning. Genom kroppen och dess upplevelser kan vi bygga erfarenhet och kunskap som går bortom det kognitiva.  

− Man kan säga att vi ”tänker med händerna” och erhåller det som ibland beskrivs som tyst kunskap, eftersom den inte nödvändigtvis går att definiera med ord.  

Torsten Hild har alltid varit intresserad av processer och dess strukturer. Han utbildade sig till inredningsarkitekt på HDK-Valand och arbetade några år på olika arkitektkontor innan han startade sin egen studio och fick chans att fördjupa sig i arbetsmetoder. Han märkte att byggprocessen fungerade dåligt och började skruva på hur de planerade och genomförde uppdrag. Resultatet blev att de började lägga mycket mer tid på förstudier. Genom att låta början av processen ta tid ökade chansen att alla inblandade parter hade samma syn på målet. Vilket i slutändan sparar både tid och pengar.   

Hans metod väckte intresse på flera håll inom universitet och HDK-Valand erbjöd honom en professur.    

Efter fem år av undervisning och handledning av mastersstudenter i möbeldesign med inriktning på trä är nu Torsten Hilds professur på väg att ta en ny riktning. Med förankring i processens och görandets betydelse för kunskap driver han arbetet med att skapa en testmiljö för hållbar produktion och konsumtion inom inredning och möbler.  

Bild
Lokalen där testbädden ska byggas
Foto: Maja-Kristin Nylander

Testmiljö för hållbar utveckling 
−  Vi har beviljats medel från Västra Götalandsregionenen för att forma en organisation med representanter från olika designinstitutioner, till exempel textilhögskolan i Borås och Nässjö träcentrum. Tillsammans vänder vi oss till näringslivet och erbjuder företag en möjlighet att utforska idéer som kan bidra till att de utvecklas i en hållbar riktning. Företagen väljer frågeställningar vi ska utforska och vi sätter vi ihop en expertgrupp. 

Gruppen kommer att ha tillgång till nybyggda verkstäder, projektledare, processledare och tekniker på plats på Campus Steneby. Testmiljön, som finansieras av Tillväxtverket, vänder sig framför allt till små och medelstora företag, som inte alltid har de resurser som krävs för en omställning.  

Torsten Hild lutar sig tillbaka i den hårda kaféstolen och njuter en stund av beslutet att sitta utomhus. Sedan berättar han varför han trivs på Campus Steneby.    

− Det ligger isolerat på landsbygden, omgiven av vacker natur, och med en dagsrytm som skiljer sig från stadens. Miljön skapar fokus och en form av kreativitet, sprungen ur det faktum att du inte bara kan åka och köpa eller fixa det du behöver.  

HDK-Valands utbildningar på Campus Steneby har en stor andel utländska studenter. Enligt Torsten Hild finns det flera orsaker till det. En av dem är just platsen, som ofta upplevs som exotisk. Utbildningarnas unika inriktningar och att begreppet skandinavisk design fortfarande lockar är andra orsaker. 

Till hösten befäster Campus Steneby ytterligare sin plats på designkartan när testmiljön invigs och blir ett nationellt kompetenscenter för inredning och möbler. I nuläget är drivmotorn hållbarhet men Torsten Hild kan se andra områden som i framtiden skulle kunna ta plats i testmiljön.  

− Det praktiska görandet har också visat sig vara bra för vår hälsa. Det finns mängder av frågeställningar och idéer att utforska där görandet, inredningsarkitektur och möbeldesign kan bidra till att vi mår bättre, säger han.  

Text: Åsa Rehnström 

Mer om Testbädden

Projektet att starta en testmiljö inom trä för möbel- och inredningsbranschen ägs av Mötesplats Steneby, i samverkan med HDK-Valand Campus Steneby.
Mötesplats Steneby är ett samverkansnav, en idéutvecklare och generator för de kreativa och kulturella näringarna i Dalsland, på uppdrag från Västra Götalandsregionen.
Vill du veta mer om projektet eller Mötesplats Steneby? Besök www.motesplatssteneby.se

Från november 2022 har projektet med testbädden ett projektnamn - Open Wood.