Länkstig

RJ-pengar till projekt om hällristningar och maskininlärning

Forskningsprojektet Hällristningar i tre dimensioner – dokumentation, forskning och förmedling har beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond. Projektet leds av Christian Horn vid Institutionen för historiska studier och sammanför arkeologi, digital humaniora och data science.

Hällristningar.

Hällristningar från bronsåldern utgör en unik källa för forskning. Detta omfattande bildmaterial från förhistorisk tid och från över 20 000 platser avbildar bland annat krigare, jakt, djur, vapen och inte minst ett stort antal skepp. Hittills har forskningen kring dessa försvårats på grund av brist på dokumentation med tillräcklig precision för forskningen. I projektet Hällristningar i tre dimensioner är målet att skapa ett nytt 3D-verktyg för att analysera hällristningar samt en digital plattform där maskininlärning används för bildigenkänning, till exempel av båtar från olika perioder.

– Det här projektet är speciellt intressant ur ett digital humaniora-perspektiv eftersom det möjliggör en fördjupad applicering av maskininlärning på ett förhistoriskt bildmaterial och sammantaget blir det inte enbart en integrerad del i forskningsprocessen utan knyter humanistiska discipliner närmre den tekniska utvecklingen, säger Niclas Hagen, som är koordinator på Centrum för digital humaniora och deltar i projektet.

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora, Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) och Chalmers tekniska högskola. Det startar i januari 2019 och pågår under tre år.