Länkstig

Grow or Die? Saving, Investment and Outcomes in Early 20th Century Swedish Manufacturing Industries

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Mitt projekt utforskar olika aspekter av hur industriföretags sparande, investeringar och införande av ny teknik förhåller sig till deras produktivitet, framgång och överlevnad. Hur skiljer sig företags beteenden och utfall åt i olika branscher och tidsperioder, med olika intensitet i konkurrens och omvandling? Vilka företag klarar sig bäst genom krisperioder? Är det "ren" marknadslogik eller andra institutionella förutsättningar som avgör? Med svensk tillverkningsindustri under 1900-talets första hälft som case undersöker jag dessa frågor.

Doktorandprojekt Jens Boberg
Handledare: Svante Prado
Biträdande handledare: Oskar Broberg