Göteborgs universitet

Irina Hron

Forskare i litteraturvetenskap.

Docent 2020 (tyska).
Dr. phil. 2014 (litteraturvetenskap).
Magister 2007 (litteraturvetenskap).

Om Irina Hron

Är sedan 2018 forskare i litteraturvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på en postdoktors-tjänst som finansieras av Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond. 2012 disputerade hon vid Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland och vid Universitetet i Agder Norge, på en litteraturvetenskaplig avhandling med titeln ”Hervorbringungen – Zur Poetik des Anfangens um 1900” (Beginnings: On the Poetics of Creating, Fabricating, and Generating around 1900). 2011–2016 var hon anställd som DAAD-lektor vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms universitet och 2017–2018 var hon verksam som postdoc vid Stockholms universitet samt Franz Werfel Fellow vid Universität Wien, Österrike. I januari 2019 blev hon utnämnd till gästprofessor vid Universität Wien och under 2020 har hon beviljats finansiering för ett större forskningsprojekt genom externa forskningsmedel från FWF Austrian Science Fund.

Hennes forskningsintressen ligger framför allt inom fälten modernismforskning (europeisk litteratur kring förra sekelskiftet samt tysk och skandinavisk litteratur från 1800- och 1900-talet); tyskspråkig samtidslitteratur (särskilt österrikiska författare); världslitteratur; etik och estetik; litteraturteori (särskilt teoribildning under och efter postmodernismen); lässcener och läsgester samt Skin Studies. Sedan disputationen har hon huvudsakligen arbetat med ett nytt litteraturvetenskapligt bokprojekt med titeln ”Poetics of the Neighbor. Narrative, Ethics, and Vicinity”samt två större tvärvetenskapliga projekt, det ena inom ämnet Skin Studies (föreställningar kring hud, etik och litteratur), och det andra på temat lässcener. Hon är redaktör för antologin ”Einheitsdenken. Figuren von Ganzheit, Präsenz und Transzendenz nach der Postmoderne” (Thinking in Unity: Figures of Unity, Presence, and Transcendence after Postmodernism) (2015) och ”Leseszenen. Poetologie – Geschichte – Medialität” (Scenes of Reading: Poetics – History – Media) (2020). Hon är även verksam som skönlitterär översättare.

Sedan 2009 har hon undervisat vid tyska, svenska och österrikiska lärosäten på grund- och avancerad nivå, men även på forskarnivå, samt handlett uppsatser på kandidat- och magisternivå. Undervisningen har även innefattat kursutveckling, kursansvar samt pedagogiskt utvecklingsarbete inom ämnen litteraturvetenskap och tyska.

Irina Hron har alltid haft ett stort intresse för samverkan med det omgivande samhället. Hun har deltagit i paneldiskussioner och hållit gästföreläsningar i olika sammanhang och i samarbete med olika internationella kulturinstitutioner (Bokmässan Buch Wien; Bokmässan Bok & Bibliotek; Göteborgs Litteraturhus; GöteborgsOperan; Kulturhuset Stockholm; Literaturhaus Wien; Literaturhaus NÖ m.fl.). Hon har ett nära samarbete med de tyska kulturinstitutionerna i Sverige. Hennes tjänst i Stockholm omfattade även forsknings- och utbildningspolitiska uppdrag, såsom rådgivning samt administration i olika utbildningsprojekt, och hon fungerade som högskolerepresentant vid diverse tysk-svenska forsknings- och utbildningspolitiska evenemang.

porträtt Irina Hron

Kontakt