Länkstig

Governance and Local Development Institute (GLD)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Varför tillhandahåller vissa samhällen säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som främjar mänsklig utveckling, medan andra inte gör det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling.

Forskningsområde

Vi undersöker statliga och icke-statliga aktörers roller, för att komma till insikt om förhållandet mellan samhällsstyrning och faktorer på lokal nivå, såsom fattigdom, genusrelationer, eliters roll och etnisk mångfald. Syftet är att främja utvecklingen av människors välfärd globalt.

Local Governance Performance Index (LGPI)

LGPI är ett verktyg utvecklat för att mäta lokal styrning och utveckling. Det är baserat på hushållsundersökningar, implementerade representativt på såväl lokal som nationell nivå. Verktyget 
är utformat för att underlätta för både regeringar och medborgare att erhålla, bedöma och jämföra resultaten. GLD bedriver forskningsprojekt i bland annat Malawi och Tunisien.

Spridning av forskningsresultat

Programmet sprider forskningsresultaten både lokalt och internationellt genom vetenskapliga publikationer, aktiviteter i sociala medier, politiska sammanfattningar och offentliga presentationer. Vi arrangerar även workshops i samarbete med lokala partners för att undersöka resultat, policyimplementering och områden i behov av framtida forskning.