Bild
Den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka
Den nordtyska barockorgeln i Örgryte nya kyrka
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Göteborg Organ Art Center (GOArt)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
1995 - pågående
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Forskningen inom GOArt kan beskrivas som konstnärlig, musikvetenskaplig eller teknisk forskning, men berör också kulturarvsfältet. Forskningen karaktäriseras av flera delar som interagerar: musikern, instrumentet och musiken. En annan benämning på forskningen inom konstfältet är interpretationsforskning. Utgångspunkten är interaktionen mellan musikern och musiken genom instrumentet. Instrumentet ses som ett koherent uttryck för en medveten estetik och blir därmed en aktiv del av den forskningsmetodik som karaktäriserar GOArt:s forskningsmiljö.

GOArt:s forskning och samarbeten rör sig därför över ett relativt brett spektrum, från materialforskning och källstudier, till psykoakustik och musikalisk gestaltning (interpretation). GOArt har utvecklat en forskningsmetodik som är innovativ och efterfrågad såvida nationellt som internationellt.

Artefakten orgeln, och besläktat klaverinstrument, har flera aspekter som kan utforskas (till exempel en konstnärlig, teknisk, sociologisk och historisk), och fungerar på så sätt som både katalysator och sammanhållande länk i projekten. Orgeln har i flera interdisciplinära forskningsprojekt fungerat som en sammanhållande faktor.

Inom Högskolan för scen och musik är GOArt en del av den kompletta miljön inom orgel- och klaverområdet, vilken vi driver och utvecklar tillsammans med vårt internationella nätverk, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi och Göteborgs internationella orgelfestival.