Länkstig

Johan Norrback

Universitetslektor

Enheten för klassisk musik och
kyrkomusik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Johan Norrback

Jag är organist och musikvetare, uppvuxen i Vasa, Finland. Mina studier har jag bedrivit vid Sibelius-Akademin i Helsingfors, Finland, och påbyggnadsstudier vid Musikhögskolan i Göteborg under ledning av bl.a. Hans Davidsson och Jacques van Oortmerssen. Efter avslutad forskarutbildning i musikvetenskap vid Göteborgs universitet disputerade jag 2002 på en avhandling om tempereringens betydelse för interpretationen av J.S. Bachs orgelmusik.

På Göteborgs universitet har jag haft ett flertal olika uppdrag, bl.a. prodekan för konstnärliga fakulteten och föreståndare för Göteborg Organ Art Center 2007-2013. För tillfället är jag anställd som universitetslektor på Högskolan för scen och musik. Min undervisning består huvudsskligen av handledning av masterstudenter i deras examensarbeten.

Min forskning har främst handlat om 1700-talets musik, instrumentbygge och uppförandepraxis. För tillfället bedriver jag forskning om spelur och den musik man valde att programmera på stiftvalsarna. Här finns en dokumentär som förklarar vad det handlar om: https://youtu.be/FIbxJ5GKR0M