Bild
Länkstig

Gliacellsgruppen

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Nätverkskopplade celler, kroppens stödjeceller som t.ex. astrocyter i nervsystemet och kondrocyter i leder, reglerar sin cellhomeostas med hjälp av kalciumsignaler. Dessa cellulära nätverk kan påverkas av inflammatoriska substanser, vilket kan leda till att en systemisk inflammation kan uppstå i kroppen. På sikt kan det ge upphov till kronisk smärta.

Vissa farmaceutiska substanser i speciella kombinationer i extremt låga koncentrationer har visat sig ha anti-inflammatoriska egenskaper. Vårt mål är nu att med denna kombination göra kliniska prövningar. Vår förhoppning är att denna speciella kombination av farmaceutiska substanser bör ha en rehabiliterande effekt på de nätverkskopplade cellerna och därmed återställa den inflammatoriska reaktiviteten till normal aktivitet.

Samarbetspartners

Bengt Hasséus, Göteborgs universitet
Eva Skiöldebrand, Sveriges lantbruksuniversitet
Anders Lindahl, Göteborgs universitet
Catarina Raposo, University of Campinas
Linda Block, Göteborgs universitet
Jairo Robledo-Sierra, University CES