Länkstig

GEM dataset

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
Vetenskapsrådet
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Kort beskrivning

GEM dataset har sammanställts inom projektet “Comparing Gender and Media Equality Across the Globe”.
Version 2 har publicerats i januari 2022.

Läs mer

  • och hämta GEM dataset (på engelska) här
  • om projektet "Comparing Gender and Media Equality Across the Globe" (GEM) på vår internationella webb