Länkstig

Förvärvad och genetisk påverkan av ögats tillväxt och synfunktion

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Målet med detta projekt är bland annat att definiera ögats och synsystemets funktion, form och uppbyggnad i relation till tillväxt, genetik, metabolt status och hjärt-kärlsjukdomar hos för tidigt födda barn och ungdomar. Inte bara barn födda extremt för tidigt utan även barn födda måttligt för tidigt har visats sig ha en ökad risk för påverkan senare i livet, däribland hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck. Påverkan på öga och synutveckling av att vara extremt för tidigt född är relativt välkänt men väldigt lite har studerats om syn- och ögonpåverkan hos barn och ungdomar födda måttligt för tidigt. Eftersom hjärnans tillväxt och synsystemet inte är färdigutvecklat och därmed påverkbart i yngre åldrar borde förebyggande åtgärder och/eller behandling kunna ge positiva effekter även senare i åldrarna.

Gruppmedlemmar

Marita Andersson Grönlund, forskargruppsledare

Emad Abu Ishkheidem
Sara Ali
Susann Andersson
Eva Aring
Martin Breimer
Helena Buch Hesgaard
Beatrice Casslén
Sara Flodin
Hanna Garellick
Emelie Gyllencreutz
Ylva Jugård
Helle Kalm
Eva Karlsson
Magnus Landgren
Valdemar Landgren
Alexandra Lind
Deala Mroué
Marie Odersjö
Maria Papadopoulou
Lina Raffa
Philip Riedel
Anders Sjöström
Leif Svensson
Rezhna Taha
Alexandra Topa
Alexandra Wrede