Länkstig

Förvärvad och genetisk påverkan av ögats tillväxt och synfunktion

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Målet med detta projekt är bland annat att definiera ögats och synsystemets funktion, form och uppbyggnad i relation till tillväxt, genetik, metabolt status och hjärt-kärlsjukdomar hos för tidigt födda barn och ungdomar. Inte bara barn födda extremt för tidigt utan även barn födda måttligt för tidigt har visats sig ha en ökad risk för påverkan senare i livet, däribland hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck. Påverkan på öga och synutveckling av att vara extremt för tidigt född är relativt välkänt men väldigt lite har studerats om syn- och ögonpåverkan hos barn och ungdomar födda måttligt för tidigt. Eftersom hjärnans tillväxt och synsystemet inte är färdigutvecklat och därmed påverkbart i yngre åldrar borde förebyggande åtgärder och/eller behandling kunna ge positiva effekter även senare i åldrarna.

Gruppmedlemmar

Marita Andersson Grönlund, forskargruppsledare
Docent, Adj. universitetslektor, Universitetssjukhusöverläkare

Susann Andersson, MD, PhD
Eva Aring, CO, PhD
Lina Raffa, MD, PhD
Helena Buch Hesgaard  MD, PhD
Emelie Gyllencreutz, MD, PhD student
Sara Flodin, CO, PhD student
Maria Papadopoulou, MD
Alexandra Lind, MS
Rezhna Taha, MD
Beatrice Casslén, MS
Deala Mroué, MD
Philip Riedel, MD
Martin Breimer, MD
Helle Kalm, MD, PhD
Ylva Jugård, MD
Alexandra Topa, MD 
Magnus Landgren MD, PhD
Valdemar Landgren, MD
Leif Svensson, psychologist
Marie Odersjö, anaplastologist