Länkstig

Forskargruppen i logik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Logikgruppen använder formella metoder för att besvara frågor från matematik, filosofi, datavetenskap och lingvistik. Gruppens intresseområden spänner bl a över matematikens fundament och modallogik. I synnerhet finns det expertis inom bevis- och modellteori för aritmetik, mängdlära och sanningsteori, samt inom typteori, mu-kalkyl och beroendelogik.

Logikgruppen organiserar den årliga Lindström-föreläsningen och har ett högre seminarium varannan vecka där lokala och internationella forskare presenterar sina resultat.

Logikgruppen
Några av medlemmarna i logikgruppen
Foto: Monica Havström

Läs mer om vår forskning inom logik på institutionens webbsida.

Forskargruppen och institutionens masterutbildning i logik har ett nära samarbete.
Läs om masterprogrammet Logic, Master's Programme