Bild
Porträttfoto av gästprofessor Sharon Fonn
Sharon Fonn, ny gästprofessor vid institutionen för medicin.
Foto: privat
Länkstig

Forskar för att förstå ojämlikhet

Publicerad

– När jag började arbeta som läkare i Sydafrika såg jag tydligt konsekvenserna av ojämlikhet. Undernäring och tuberkulos som jag mötte bland svarta patienter fanns i betydligt mindre utsträckning - eller inte alls - hos de vita. Sedan dess handlar mitt arbete om att hitta sätt att förstå och rätta till ojämlikhet.

Det säger Sharon Fonn, institutionen för medicins nya gästprofessor i global hållbar utveckling med inriktning mot hälsa och välbefinnande.

Sharon Fonn är professor i folkhälsovetenskap vid University of Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika, och internationellt erkänd för sin forskning som syftar till att förbättra det offentliga sjukvårdssystemet med fokus på mödravård, hiv och kroniska sjukdomar. Hon är sedan 2015 hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin.

Sharon Fonn, välkommen till institutionen för medicin! Berätta, varifrån kommer ditt forskningsintresse?

Det går inte att ha fötts och levt i Sydafrika utan att varje dag se olika former av orättvisa. Det var det som väckte mitt forskningsintresse och som än idag är det som dominerar min forskning.  Mitt intresse för jämlikhetsfrågor motiverade också det arbete jag gjorde inom reproduktiv hälsa och mödravård och särskilt arbetet med kön och hälsa.

Vad ser du fram emot den närmaste tiden hos oss? 

– Det är ett privilegium att få arbeta i ett sammanhang med så gott om resurser och – ännu viktigare – att få arbeta med duktiga forskare som har samma värderingar som jag. Jag ser extra mycket fram emot att undersöka om det finns något nytt och intressant som kan göras med den mängd forskningsdata som samlas in på avdelningen.

Vad kommer inledningsvis att vara ditt fokus som gästprofessor här?

– FN:s hållbarhetsmål (SDG) är en prioritet för universitetet och jag vet att det finns ett antal professorer som utsetts från andra discipliner som också kommer att fokusera på hållbarhetsmålen. Jag ser fram emot att få träffa dessa personer och andra på universitetet så att vi kan skapa ett nytt fler- eller tvärvetenskapligt arbete. Jag är särskilt intresserad av att hitta meningsfulla, användbara indikatorer som kan användas för att mäta om – och hur – vi uppnår hållbar utveckling.

Mitt andra kompetensområde är utveckling av läroplaner, och jag ser särskilt fram emot att arbeta med kollegorna på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa när vi går igenom masterkurser och utvecklar en integrerad läroplan. Det är en kreativ process som kan bli mycket rolig.

Stort bidrag till SDG3-arbetet
Max Petzold, professor i hälsovetenskaplig statistik och avdelningschef vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, säger att School of Public Health and Community Medicine har haft glädjen att samarbeta med professor Fonn sedan flera år genom  konsortiet CARTA.

– Samarbetet ledde också fram till att professor Fonn accepterade att bli utsedd till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin 2015. Vi vet därför väl vilket enastående kunskap och engagemang professor Fonn besitter och ser mycket fram emot att utveckla vårt SDG3- arbete tillsammans med övriga akademin och universitetet inom både undervisningen och forskningen, säger han.

Bild
Sharon Fonn vilar i gräset under en vandring i Sydafrika, omgiven av vacker natur och grönska.
På vandring längs Garden Route i Sydafrika.
Foto: Privat

Aktuella projekt

Competition Commission of South Africa

De senaste åren har Sharon Fonn arbetat med ett projekt för Sydafrikas konkurrenskommission. Syftet är att undersöka hur den privata hälso- och sjukvården fungerar, om den är effektiv och om den följer landets konkurrensregler.

– Det är ett annat exempel på ojämlikhet i Sydafrika; de privata hälso- och sjukvårdssystemen står för cirka 50 procent av de årliga sjukvårdsutgifterna i Sydafrika men betjänar bara cirka 15 procent av befolkningen, säger Sharon Fonn.

– Vi upptäckte att konkurrenssituationen inte var så bra som den borde vara. Dessutom finns det inga resultatmått när det gäller hälsa i Sydafrika, så det är inte möjligt att veta kvaliteten på den vård man betalar för. Det är en stor brist, medan situationen i Sverige är helt annorlunda och hälsoeffekterna är offentliga.

Sharon Fonn hoppas nu hitta personer vid Sahlgrenska akademin som arbetar med resultatrapportering om hälsa och att inleda ett gemensamt arbete med Sydafrika för att utveckla den aspekten av det sydafrikanska hälso- och sjukvårdssystemet.

Executive-summary-Presentation-of-the-final-findings-and-recommendations-report.pdf (compcom.co.za)

Consortium for Advanced Research Training in Africa – CARTA

I ett annat projekt undersöker Sharon Fonn effekterna av konsortiet CARTA för avancerad forskarutbildning i Afrika. Göteborgs universitet har varit en långvarig partner i CARTA, som syftar till att erbjuda möjligheter till forskning om folkhälsa i Afrika av afrikaner.

– Nu har vi precis avslutat år 10 i projektet och har därför undersökt i vilken utsträckning vi har nått vårt mål – och svaret är att vi har gjort det bra! Vi har rekryterat över 200 afrikanska doktorer, varav nästan hälften har tagit examen och arbetar i universitetsvärlden och med forskning i Afrika, säger Sharon Fonn.

– Kapacitetsuppbyggnad är dock en långsiktig investering och vi befinner oss i det skede där vi försöker se till att alla som har tagit examen inom ramen för CARTA har en framtid inom forskning och att de institutioner där de arbetar stöder forskning. Så det arbetet fortsätter och är mycket tillfredsställande.

www.cartafrica.org

TEXT: JENNY MEYER

Om Sharon Fonn
  • Namn: Sharon Fonn
  • Från: Johannesburg, Sydafrika
  • Familj: Jag kommer att åka till Sverige med min partner som är musiker.
  • Intressen: Jag älskar vildmarken och allt som har med den att göra – förutom jakt. I Sydafrika finns så underbar natur, vackra träd, fåglar, djurliv, berg och kust. Jag älskar att vandra i naturen och fågelskåda. Jag har även dykt i många år och jag älskar mat och matlagning.
  • Om jag inte blivit forskare hade jag: Arbetat med något utomhus, något med miljön. Det hade faktiskt också varit ganska trevligt att vara en vanlig läkare som träffar patienter.