Länkstig

FOR-SATA - Bedömning och behandling av substansbrukssyndrom och psykiatrisk samsjuklighet hos patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

I FOR-SATA studeras substansbrukssyndrom hos patienter inom sluten rättspsykiatrisk vård. Detta görs genom att kartlägga gruppens historiska substansbruk, deras psykiatriska samsjuklighet, deras utveckling av behandlingsmotivation och vilka interventioner de erhåller under sin slutenvårdstid. Projektet har en longitudinell ansats där förändring över vårdtiden i dessa aspekter samt tillfrisknandeprofiler erhålls. Projektet innefattar även en registeruppföljning tre år efter personens utskrivning från slutenvård för att kunna utvärdera olika behandlingskombinationers effekter över tid.