Länkstig

Flodvågskatastrofen

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2005 - 2005
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiär
Krisberedskapsmyndigheten

Kort beskrivning

Forskningsprojektet om tsunamikatastrofen omfattade två delprojekt: barnen i flodvågskatastrofen och svenska mediers rapportering.

Barnen i flodvågskatastrofen

Studien granskar hur barnen hanterades i nyhetsströmmen efter flodvågskatastrofen den 26 december 2004.

Innehållet analyserades i följande tidningar och nyhetsprogram under perioden 26 december 2004–25 januari 2005:
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Kamratposten, Rapport, Aktuellt, TV4 Nyheterna, Lilla Aktuellt samt Dagens Eko.

Några av de frågor som besvarades var hur ofta barn var huvudpersoner i rapporteringen och i vilka sammanhang. I vilken utsträckning de själva kom till tals och hur de framställdes på bild?

Projektledare: Ulf Wallin

Projektmedarbetare: Johannes Bjerling, Christoffer Lärkner, Marina Ghersetti och Tomas Andersson Odén

Publikationer

Wallin, Ulf, Johannes Bjerling och Christoffer Lärkner (2005): Barnen i nyheterna om tsunamin. En studie av mediernas rapportering under första månaden. Arbetsrapport nr 34, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborg universitet.

Svenska mediers rapportering
efter flodvågskatastrofen

Flodvågskatastrofen i Sydostasien annandag jul 2004 blev en traumatisk händelse för många tusen svenska medborgare. Mer än 500 svenskar dog av vågen, många gånger fler drabbades indirekt. Trots att katastrofen inträffade mitt i julhelgen reagerade de svenska medierna snabbt på nyheten. Bara timmar efter tsunamin fanns rapporter om katastrofen i flera medier, och bara några timmar senare satt flera reportrar och fotografer i plan på väg till det drabbade området. De följande veckorna dominerade katastrofen mediernas rapportering mer än någon annan nyhet gjort i modern tid.

I undersökningen analyserades hur de stora svenska nyhetsmedierna hanterade situationen, vilka resurser de satte in i bevakningen och vilka händelser och människor de rapporterade om. Här undersöktes också den våg av kritik som i medierna riktades mot den svenska regeringen och de mest berörda myndigheterna, främst för deras oförmåga att snabbt komma till de drabbades undsättning.

Projektet omfattade en innehållsanalys av hur de största svenska nyhetsmedierna bevakade flodvågskatastrofen i Indiska Oceanen annan dag jul 2004 samt en kartläggning, baserad på intervjumaterial, av nyhetsredaktionernas organisation och agerande i samband med katastrofen.

Innehållet analyserades i följande tidningar och nyhetsprogram under perioden 26 december 2004–25 januari 2005: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, aftonbladet.se, dn.se, Rapport, Aktuellt, TV4 Nyheterna samt Dagens Eko.

Publikationer

Wallin, Ulf, Johannes Bjerling och Christoffer Lärkner (2005): Barnen i nyheterna om tsunamin. En studie av mediernas rapportering under första månaden. Arbetsrapport nr 34, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborg universitet.

Svenska mediers rapportering
efter flodvågskatastrofen

Flodvågskatastrofen i Sydostasien annandag jul 2004 blev en traumatisk händelse för många tusen svenska medborgare. Mer än 500 svenskar dog av vågen, många gånger fler drabbades indirekt.

Trots att katastrofen inträffade mitt i julhelgen reagerade de svenska medierna snabbt på nyheten. Bara timmar efter tsunamin fanns rapporter om katastrofen i flera medier, och bara några timmar senare satt flera reportrar och fotografer i plan på väg till det drabbade området. De följande veckorna dominerade katastrofen mediernas rapportering mer än någon annan nyhet gjort i modern tid.

I undersökningen analyserades hur de stora svenska nyhetsmedierna hanterade situationen, vilka resurser de satte in i bevakningen och vilka händelser och människor de rapporterade om. Här undersöktes också den våg av kritik som i medierna riktades mot den svenska regeringen och de mest berörda myndigheterna, främst för deras oförmåga att snabbt komma till de drabbades undsättning.

Projektet omfattade en innehållsanalys av hur de största svenska nyhetsmedierna bevakade flodvågskatastrofen i Indiska Oceanen annan dag jul 2004 samt en kartläggning, baserad på intervjumaterial, av nyhetsredaktionernas organisation och agerande i samband med katastrofen.

Innehållet analyserades i följande tidningar och nyhetsprogram under perioden 26 december 2004–25 januari 2005: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, aftonbladet.se, dn.se, Rapport, Aktuellt, TV4 Nyheterna samt Dagens Eko.

Projektmedverkande: Ulf Wallin och Tomas Andersson Odén

Publikationer

Andersson Odén, Tomas, Marins Ghersetti och Ulf Wallin (2005): Tsunamins genomslag. En studie av svenska mediers bevakning. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten