Länkstig

Fattigdom, försörjning, inkomstfördelning och sociala problem

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

I detta forskningsområde står personer och hushållens försörjning i centrum. Försörjningen påverkas av deltagande på arbetsmarknaden, såväl som av socialförsäkringens och andra transfereringars utformning och förändring. Försörjningen kan ses ur många olika perspektiv; fördelingshistoriskt och rumsligt men även ur ett migration-och interntationellt perspektiv.