Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fattigdom, försörjning, inkomstfördelning och sociala problem

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

I detta forskningsområde står personer och hushållens försörjning i centrum. Försörjningen påverkas av deltagande på arbetsmarknaden, såväl som av socialförsäkringens och andra transfereringars utformning och förändring. Försörjningen kan ses ur många olika perspektiv; fördelingshistoriskt och rumsligt men även ur ett migration-och interntationellt perspektiv.

Forskargruppens deltagare

Birgitta Jansson, lektor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: birgitta.jansson©socwork.gu.se 

Björn Gustafsson, professor emeritus, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet: e-post: björn.gustafsson@socwork.gu.se

Hanna MacInnes, doktorand i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet: e-post: hanna.macinnes@socwork.gu.se

Lovisa Broström, lektor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: lovisa.brostrom@socwork.gu.se

Torun Österberg, docent i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet: e-post: torun.osterberg@socwork.gu.se