Länkstig

"Fantastiskt att få lägga så mycket tid på ett område"

Elin Thorsén är doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och skriver på en avhandling om andlig turism i Indien. Hon tycker att det är lyxigt att få fördjupa sig så grundligt i ett ämne, samtidigt som det kan kännas svårt att föreställa sig slutresultatet.

Hon är inne på sitt fjärde år som doktorand, men Elin Thorsén har undervisat mycket sedan hon började och anställningen har därför förlängts. Nu har hon ungefär ett och ett halvt år kvar fram till disputation.

Vad skriver du din avhandling om?

– Det är en studie om internationell andlig turism i den indiska pilgrimsorten Rishikesh. Dit åker människor från olika delar av världen för att lära sig mer om yoga och meditation. Jag fokuserar på satsanger, en av de praktiker som erbjuds i Rishikesh. Satsanger är ett slags sammankomster där en andlig ledare föreläser. Jag har gjort fältarbete i Rishikesh under perioder, observationer och intervjuer med satsangdeltagare. Det jag är intresserad av är att undersöka olika aspekter av platsen, praktiken och gemenskapen, säger Elin Thorsén.

Hur kommer det sig att du sökte en doktorandtjänst?

– Det var inget självklart val, och inget jag tänkte på när jag började studera. Det kom gradvis, efter ett par terminer. Före dess hade jag nog aldrig riktigt tänkt på möjligheten att doktorera, jag hade ingen akademiker i familjen eller bland vännerna. Men att jag började fundera på det berodde på att jag tyckte att det verkade otroligt spännande att få fördjupa mig så i något.

Är det som du tänkte att vara doktorand?

– Både och. För mig innebär det här med att doktorera två parallella processer: dels ett individuellt, kreativt arbete som innebär att läsa, reflektera och skriva på avhandlingen, dels är det mycket annat, till exempel att lära sig allt det praktiska kring att forska, att lära sig hur seminarieverksamheten fungerar och att opponera på texter, akademiskt skrivande, åka på konferenser, och att undervisa. Men det är nog ungefär som jag tänkte innan!

Vad är inte som du trodde?

– Saker tar väldigt lång tid. I början låter fyra år som en lång tid, men du inser så småningom att det ligger väldigt mycket arbete bakom en avhandling. Det är inte bara att skriva utan det handlar också om att lära sig alla de här andra sakerna. Jag tror att just det här med att lära sig vad det innebär att forska, det större sammanhanget, är en viktigare del än vad jag trodde.

Vad är den största fördelen med att vara doktorand?

– Det känns som en lyx att få så mycket tid att fördjupa sig i ett ämne, särskilt i dag när det ofta finns förväntningar om att saker ska gå så fort och ge snabba resultat. Det är fantastiskt att få lägga så mycket tid på ett område och att det inte behöver gå så fort. Och att få vara i en inspirerande miljö och ta del av andras forskning.

Och största nackdelen?

– Det är andra sidan av fördelen: att ha så här mycket tid gör att det är svårt att få en överblick. Det är små, små steg framåt hela tiden, du skriver på en text här och åker på en konferens där. Ibland är det svårt att se slutresultatet framför sig.

Har du några tankar om vad du ska göra när du har doktorerat?

– Jag tar en sak i taget, just nu fokuserar jag på att bli färdig med avhandlingen, jag får se vilka möjligheter som öppnar sig sedan. Jag har inte tänkt så mycket på det, men en doktorsexamen kan vara användbar i många sammanhang. Det är absolut en merit och bra att ha med sig.

Elin Thorséns tre tips för den som ska söka en doktorandtjänst:

• "Att skriva en avhandling innebär ju på ett sätt att komma med ett nytt bidrag till ett forskningsfält. Därför tänker jag att det är bra att lyfta fram i en ansökan varför just ditt projekt är viktigt och på vilket sätt det kan bidra med ny kunskap."
• "Inför att jag sökte doktorandtjänst publicerade jag en artikel som var baserad på min masteruppsats, det tror jag var en merit som spelade in när jag sökte. Det kan också vara ett tips, att försöka få något publicerat i en tidskrift inför ansökan."
• "Viktigast av allt är nog ändå att välja ett ämne som du verkligen är intresserad av! Det är mycket tid som ska ägnas åt det ämnet eller de personerna du skriver om, och då är det viktigt att verkligen känna sig engagerad."