Länkstig

Exploring long-term academic engagement between firms and university scientists, within engineering sciences

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Finansieras av Maureen McKelveys forskningsprogram: “Knowledge- intensive Entrepreneurial Ecosystems: Transforming society through knowledge, innovation and entrepreneurship”, VR DNR 2017–03360. Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram.

Kort beskrivning

Den här doktorsavhandlingen analyserar de långsiktiga attributen för akademiskt engagemang mellan företag och universitetsforskare inom ingenjörsämnen, genom att använda kvantitativa metoder för att utforska uppkomsten och resultaten av kunskapsnätverk.

Syftet är att förklara varför specifika individer i företag/universitet fortsätter att interagera med varandra på individnivå – och på respektive organisationsnivå – under en längre tid, och vilka effekter det har.

Anledningen till att explicit använda kunskapsnätverk (teori och metod) är att de betonar vikten av struktur-, nod-, och relations-egenskaper, som kan tillämpas i samband med akademiskt engagemang.

Doktorand: Viktor Ström
Huvudhandledare: Maureen McKelvey
Biträdande handledare: Ethan Gifford