Bild
orange fågelfjädrar
Goldenbacked bishop
Foto: Staffan Andersson
Länkstig

Evolution av färgkommunikation (ECCO)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Inom ECCO studerar vi fåglars färger och färgkommunikation, främst hos de afrikanska vävarna (Ploceidae). Deras röda och gula färger analyseras utifrån en mängd olika aspekter, alltifrån underliggande genetik via fysiologiska mekanismer till sociala och sexuella funktioner.

Mer om vår forskning

Inom forskargruppen ECCO  (Evolution of colour communication) studerar vi fåglars färger och färgkommunikation, främst hos de afrikanska vävarna (Ploceidae, 117 arter). De röda och gula karotenoid-färger analyseras med avseende på evolutionär historia, genetiska och fysiologiska mekanismer, samt sociala och sexuella funktioner.

Fältarbete görs i Sydafrika, och våra  huvudsakliga verktyg är reflektans-spektrometri, vätskekromatografi (HPLC) och gen-expression (qRT-PCR).

Aktuella projekt

  1. Genetisk och hormonell reglering av karotenoid-metabolism, speciellt förmågan att omvandla gula karotenoid-pigment, vanliga i födan, till röda s k keto-karotenoider
  2. Fylogenetiska och jämförande analyser av hur färgsignaler uppstår och diversifieras; antingen via anpassningar till visuell ekologi, färgseende eller färgkognition, eller som icke-adaptiva resultat av genetiska eller fysiologiska begränsningar

Medlemmar

Staffan Andersson, professor
Rute Mendonça, postdoc

Samarbetspartners

Dr Nicholas Mundy, Cambridge University, UK
Prof. Arild Johnsen, University of Oslo
Prof Urban Olsson, Biologi & miljövetenskap

närbild fågel
Sao Tomé-vävare
Foto: Staffan Andersson
gulorange fågel
Guldvävare (African golden weaver)
Foto: Staffan Andersson