Länkstig

Ett hav av plast: Sociala och strukturella drivkrafter bakom marin plastförorening i Europa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2024 - 2026
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Plastföroreningar är ett allvarligt hållbarhetsproblem som påverkar många ekosystem, inklusive haven. Att förstå de sociala dimensionerna av den ökande plastföroreningen är ett akut behov, men trots det finns väldigt lite sociologisk forskning om fenomenet. Det här forskningsprojektet syftar till att ge välbehövliga insikter om de sociala och strukturella processer som fungerar som underliggande drivkrafter för ökande plastföroreningar i haven.

Den övergripande frågan i detta forskningsprojekt är: Varför har plastföroreningar i marina system ökat markant under en tid som präglats av hållbar utveckling? Med utgångspunkt i miljösociologiska ramverk kommer forskningsprojektet att undersöka politisk-ekonomisk dynamik och prioriteringar på produktionssidan - såsom kommodifieringsprocesser - som i hög grad har format industrins åtgärder och reaktioner på probelmet med ökande plastavfall i haven. Målet är att belysa avgörande sociala och strukturella processer i en europeisk kontext, vilket kan skapa möjligheter för att bättre ta itu med ett allvarligt miljöproblem.

Deltagande forskare
Stefano Longo, Universitetslektor, Göteborgs universitet
Richard York, Professor, University of Oregon