Länkstig

Epilepsiforskningsgruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Epilepsiforskningsgruppen har breda kliniska forskningsintressen: bl.a. biomarkörer för epilepsi, utveckling av och utfall av olika epilepsibehandlingar; samsjuklighet vid epilepsi, kognitiv påverkan av epilepsi eller epilepsibehandling, hälsoekonomi och kvalitativa studier med intervjustudier av patienter med epilepsi. Epilepsiforskningsgruppen har såväl nationella som internationella samarbeten.

Epilepsikirurgi - metodutveckling och behandlingsutfall

För en mindre andel personer med svårbehandlad fokal epilepsi är kirurgisk behandling en bra och väletablerad behandling. Epilepsikirurgi kan vara resektiv, d.v.s. man opererar bort det område i hjärnan där anfallen visats starta, med målsättningen att personen ska bli anfallsfri eller få en betydande lindring av sin anfallssituation. Vid resektiv epilepsikirurgi är det viktigt att säkerställa anfallens ursprung och att skräddarsy den planerade operationen. Epilepsikirurgi kan också vara palliativ, där målsättningen är begränsad till att lindra en viss sorts anfall. Typexempel är callosotomi där förbindelsen mellan hjärnhalvorna delas för att hindra snabb spridning av anfall och minska antalet s.k. droppattacker.

Vår forskning är dels inriktad på metodutveckling fr.a. avseende neuroimaging, dels på behandlingsutfall. Vi studerar utfallet av epilepsikirurgi både i vår egen konsekutiva kohort patienter och i det Svenska nationella epilepsikirurgiregistret, som innehåller data för alla patienter som opererats sedan 1990 i Sverige.

Vi studerar många relevanta utfall: anfallssituation och dess prediktorer på kort och lång sikt (uppföljning upp till 20 år efter operation); komplikationer; kognitiva effekter; yrkesliv; dödlighet och samsjuklighet: hälsorelaterad livskvalitet, personliga uppfattningar. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Kristina Malmgren
Professor, överläkare i neurologi

Forskare:

Elinor Ben-Menachem, gästprofessor, överläkare i neurologi
Johan Bjellvi, med dr, överläkare i neurologi
Dongni Buvarp, med dr, examinerad läkare
Anna Edelvik, med dr, överläkare i neurologi
David Krýsl, med dr, specialistläkare i neurolog och klinisk neurofysiolog
Daniel Nilsson, docent, överläkare i neurokirurgi
Ingrid Olsson, docent, överläkare i barnneurologi
Anneli Ozanne, docent, universitetslektor, sjuksköterska
Petra Redfors, med dr, överläkare i neurologi
Bertil Rydenhag, professor, överläkare i neurokirurgi
Hans Samuelsson, docent, neuropsykolog
Johan Zelano, docent, specialistläkare i neurologi

Forskarstuderande:

Klara Andersson, ST-läkare i neurologi
Hanna Eriksson, AT-läkare
David Larsson, ST-läkare i neurologi
Sofia Ljunggren, neuropsykolog
Zamzam Mahamood, AT-läkare
Jesper Reinholdson, ST-läkare i barnmedicin
Jakob Rosén, AT-läkare

Forskarförberedande studier:

Cecilia Granthon, ST-läkare i neurologi

Forskarassistent:

Judith Klecki