Länkstig

En svensk protofascist? Rudolf Kjellén och ytterhögerns sociala imaginära

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Projektet undersöker den transnationella idéutvecklingen hos den europeiska ytterhögern under perioden 1890–1933, studerad genom den svenske statsvetaren, högerpolitikern och kulturpersonligheten Rudolf Kjellén (1864–1922). Kjellén är en av Sveriges internationellt mest kända tänkare, men huruvida han är att betrakta som en sorts proto-fascist har varit en omstridd fråga ända sedan mellankrigstiden. Kjelléns idéer undersöks här i en europeisk kontext inom tre fält: samhällsvetenskap, politik och kultur, motsvarande de tre områden inom vilka han var aktiv i offentligheten. Projektet fokuserar alltså särskilt på meningshorisonter bland högerintellektuella under fascismens framväxtfas, här konceptualiserade som delar av formeringen av ett den yttersta högerns sociala imaginära (ett teoretiskt begrepp som projektet syftar till att utveckla).