Bild
två fåglar
Foto: Pixabay
Länkstig

En dialogbaserad teori för evidentialitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Det här projektet undersöker evidentialitet, det vill säga den språkliga kategori som i tal indikerar kunskap om något. Särskilt fokus ligger på evidentiella former i sydamerikanska minoritetsspråk.

Projektbeskrivning

Hur hävdar vi kunskap i språk? I alla språk finns det ord och former som uttrycker talarens kunskap. Den språkliga kategori som uttrycker kunskap och kännedom om händelser och skeenden kallas evidentialitet (även "informationskälla"). I det här projketet beskrivs och analyseras former för evidentialitet ur ett dialog- och samtalsteoretiskt perspektiv.

Fokus på amerikanska minoritetsspråk 

Evidentialitet signalerar en talares kännedom om händelser och skeenden. På europeiska språk, som engelska och spanska, är evidentialitet inte en del av grammatiken och som ett resultat av det har evidentialitet länge setts som en exotisk och marginell kategori.
I andra delar av världen spelar evidentialiteten istället en framträdande roll i språket. Det här projektet undersöker hur evidentiella former används i några sydamerikanska minoritetsspråk, där evidentialitet är vanligt förekommande.

 Det här är det första försöket någonsin att formulera en teori för evidentialitet baserat på användningsmönster, distribution och frekvens med hjälp av talade språkdata. Den data som används i projketet består av korpusar som i sin tur är resultatet av mer än tjugo års fältarbete och dokumentation av hotade minoritetsspråk. Tack vare ökat analytiskt fokus på samtal och dialog i kombination med tillgängligt dokumentationsmaterial är tiden mogen att låta samtalsaspekter av evidentialitet vägleda begreppets definition.