Länkstig

Disputerad: Grattis Kristina Wejstål!

Publicerad

Idag disputerade Kristina Wejstål med sin avhandling "At the Border – EU Law, Asylum and the Spatialities of Fundamental Rights". Avhandlingen undersöker grundläggande rättigheters spatialitet enligt internationell rätt och EU-rätt, och bidrar till en förståelse av de villkor under vilka rättigheter kan upprätthållas och utkrävas vid EU:s yttre gränser, samt kastar nytt ljus över hur dessa gränser kan förstås.

Bild
Foto av Kristina, iförd svart blus
Kristina Wejstål

Du kan ta ta del av avhandlingen i sin helhet via länken nedan och en längre, mer utförlig text på vår internationella webb.