Länkstig

Direct dating of the formation and modification of ore deposits in Sweden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Göteborgs universitet

Finansiär
SGU

Kort beskrivning

För att ställa om vårt samhälle och industrin till koldioxidfri eller grön energi krävs en bedömning av de metaller och mineraler som behövs för tillverkning av nyckelkomponenter. Detta behövs inte minst för att säkra produktionen av vindkraftverk, solceller och batterier. Många av dessa metaller och mineraler är för närvarande klassificerade av EU som kritiska för vårt samhälle och välfärd och de tillhandahålls endast av ett fåtal länder. Forskningsprojektet syftar till att utveckla en ny undersökningsmetod när det kommer till till åldersbestämmande av malmfyndigheter i Sverige. För ytterligare information om projektet, se engelsk språkversion av denna hemsida.