Länkstig

Dialogue Research Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2015 - 2025
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Kort beskrivning

Vi studerar språklig interaktion i dialog från ett antal olika perspektiv, inklusive experimentella, komputationella, formella och kvalitativa metoder. Gruppen är den del av
CLASP (Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability).