Länkstig

Den Stora Svenska Sångboken

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Den Stora Svenska Sångboken är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien med universitetets verksamhet på Jonsereds herrgård som bas. Projektet vilar på musik-, litteratur- och språkvetenskaplig grund och syftar till att fördjupa och bredda kunskaper kring den svenska vistraditionen. Samarbetsgruppen verkar på fyra fronter:
- Akademisk forskning
- Konstnärlig verksamhet
- Folkbildningsverksamhet
- Högre utbildning

Bakgrund

Projektet är direkt sprunget ur ett långvarigt samarbete kring ”Allkonstnären Evert Taube”, med seminarier, offentliga föreläsningar och konserter. Seminarieserien på Jonsereds herrgård påbörjades 2006 och avslutades 2014 med utgivning av antologin Elva sidor av Taube (Folkuniversitetets akademiska press), och fick under sommaren 2015 en publik avslutning i form av en specialarrangerad turné i Evert Taubes kölvatten, där flera av de medverkande föreläsarna vid seminarierna och författarna till boken framträdde, på elva orter i regionen. Såväl publikationen som turnén rönte stor uppmärksamhet och fick positiva reaktioner från både press, publik och inom den akademiska världen. När så projektet var avslutat ville samarbetsgruppen fortsätta att ta tillvara den kunskapsbank som byggts upp.

Genom åren har det skapats en viss kanonisering av visrepertoaren, inte minst har kvinnliga visdiktare ofta hamnat i skymundan. Därtill har mycket av den äldre repertoaren fallit i glömska. Projektet syftar därför bland annat till att synliggöra och sprida kunskap om mindre kända sånger och auteurer, inte minst lokala sådana, samt att bredda visans användningsområden.

Den ovan nämnda samarbetsgruppen finns hela tiden som ett nav, kring vilken sedan andra arrangörer, institutioner och medverkande kan kopplas när större produktioner ska sjösättas.

Arbetsbeskrivning

Följande arbetsbeskrivning kännetecknar samarbetsgruppens nuvarande och planerade verksamhet under rubriken Den Stora Svenska Sångboken:
- Seminarieverksamhet på Jonsereds herrgård, där vid varje tillfälle någon specifik auteur, eller någon särskild aspekt av ett material, lyfts fram.
- Akademiskt vetenskapliga publikationer.
- Konsertverksamhet och lecture recitals runt om i Västra Götalandsregionen med omnejd.
- Offentliga föreläsningar, samt utställningar av bilder, arkivmaterial med mera.
- Populärvetenskapliga publikationer.
- Vetenskapligt grundad utbildningsverksamhet.

Deltagare

Interna GU:

Marita Rhedin

Olle Edström

Lena Ulrika Rudeke

 

Externa:

Martin Bagge

David Anthin

Pia Schmidt de Graaf