Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marita Rhedin

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2428
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Marita Rhedin

Forskning

Min doktorsavhandling från 2011, Sjungande berättare: vissång som estradkonst 1900–1970, handlar om den litterära visan och dess företrädare på scenen. Med utgångspunkt i inspelningar av visor följs vissången som estradkonst från lutsångare och bondkomiker vid förra seklets början, via den litterära visans renässans under 1930- och 1940-talet, till 1960-talets ”visvåg” med artister som Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk. Särskilt fokuseras uppförandepraxis, det vill säga det vedertagna sättet att framföra visor på den offentliga scenen, och hur detta förändrats över tid.

Även i min nuvarande forskning intresserar jag mig för frågor om musik, text, röst och sceniskt uttryck relaterat till samhällsfrågor. Projektet "Rösträttens sånger" handlar om musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt.

Jag är medlem i forskninggruppen för sånglyrik vid Universitet i Agder. Länk till projektet: www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/sanglyrikk

Undervisning

På Institutionen för kulturvetenskaper undervisar jag i musikvetenskap, ansvarar jag för praktikkursen inom Kultur kandidatprogram och för Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning. Jag handleder också kandidatuppsatser/examensarbeten inom kulturvetenskap och inom lärarutbildning.

Samverkan och extern verksamhet

2006–2014 arrangerades genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien en seminarieserie kring Evert Taubes liv och verk. Seminarieserien samlade flera framstående kulturpersonligheter och forskare och resulterade i en antologi, samt flera välbesökta offentliga framträdanden med musik och föredrag. Som en förlängning på detta projekt bedrivs nu, med samma samarbetspartners, projektet Den Stora Svenska Sångboken med syfte att undersöka kanoniseringen av repertoaren och synliggöra mindre kända sånger och auteurer. Länk till projektet: kultur.gu.se/Samverkan/forskningssamverkan/den-stora-svenska-sangboken

Jag är utbildad sångpedagog, med studier från Ingesunds folkhögskolas musiklinje, Musikhögskolan i Malmö samt Sibelius-Akademin i Helsingfors, och bedriver parallellt frilansverksamhet som sångerska.