Länkstig

Marita Rhedin

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2428
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Marita Rhedin

Forskning

I forskningen intresserar jag mig särskilt för frågor om musik, sångtext, röst och sceniskt uttryck relaterat till samhällsfrågor. Mitt nuvarande forskningsprojekt Rösträttens sånger handlar om musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt under det tidiga 1900-talet. Jag har tidigare ägnat ett projekt åt Barbro Hörbergs sånger, vilket förutom artikelpublikation resulterade i en skivutgivning.

Min doktorsavhandling behandlade den litterära visan och dess företrädare på scenen. Med utgångspunkt i inspelningar av visor följs vissången som estradkonst från lutsångare och bondkomiker vid 1900-talets början, via den litterära visans renässans under 30- och 40-talet, till 60-talets ”visvåg” med artister som Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk. Särskilt uppmärksammas uppförandepraxis, det vill säga det vedertagna sättet att framföra visor på den offentliga scenen, och hur detta förändrats över tid.

Jag är medlem i forskningsgruppen för sånglyrik vid Universitet i Agder. https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/sanglyrikk

Undervisning

På Institutionen för kulturvetenskaper undervisar jag i musikvetenskap på olika nivåer, ansvarar för praktikkursen inom Kultur kandidatprogram och för Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning. Jag handleder också kandidatuppsatser och examensarbeten inom kulturvetenskap och lärarutbildning.

Samverkan och extern verksamhet

I projektet Rösträttens sånger är tillgängliggörande och iscensättning centrala perspektiv och jag för därför aktiv dialog med flera andra aktörer för samarbete och kunskapsutbyte.

Den Stora Svenska Sångboken är ett mångårigt samverkansprojekt som arrangeras genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien.

Jag är utbildad sångpedagog, med studier från Ingesunds folkhögskolas musiklinje, Musikhögskolan i Malmö samt Sibelius-Akademin i Helsingfors, och bedriver parallellt frilansverksamhet som sångerska.