Länkstig

Marita Rhedin

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D206
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Marita Rhedin

Forskning

I forskningen intresserar jag mig särskilt för frågor om musik, sångtext, röst och sceniskt uttryck relaterat till samhällsfrågor. Nuvarande forskningsprojekt Rösträttens sånger behandlar musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt under det tidiga 1900-talet.

Jag har tidigare ägnat ett projekt åt Barbro Hörbergs sånger, vilket förutom artikelpublikation resulterade i en skivinspelning med trion Sonika (sång, gitarr, fiol).

Doktorsavhandlingen ägnade jag åt den litterära visan och dess företrädare på scenen. Med utgångspunkt i inspelningar av visor följs vissången som estradkonst från lutsångare och bondkomiker vid 1900-talets början, via den litterära visans renässans under 30- och 40-talet, till 60-talets visvåg med artister som Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk. Särskilt uppmärksammas uppförandepraxis, det vill säga det vedertagna sättet att framföra visor på den offentliga scenen, och hur detta förändrats över tid.

Jag är medlem i forskningsgruppen för sånglyrik vid Universitet i Agder. https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/sanglyrikk

Undervisning

På Institutionen för kulturvetenskaper undervisar jag i musikvetenskap på grund- och avancerad nivå, är ämneskoordinator för musikvetenskap samt ansvarar för Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning.

Samverkan och extern verksamhet

I projektet Rösträttens sånger är tillgängliggörande och iscensättning centrala perspektiv och jag för därför aktiv dialog med flera andra aktörer för samarbete och kunskapsutbyte.

Den Stora Svenska Sångboken är ett mångårigt samverkansprojekt som arrangeras genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien.

Jag är utbildad sångpedagog, med studier från Ingesunds folkhögskolas musiklinje, Musikhögskolan i Malmö samt Sibelius-Akademin i Helsingfors, och bedriver parallellt frilansverksamhet som sångerska.

I Media

Medverkan i TV-, tidnings- och radiointervjuer:

Lind, Kalle. Om den litterära visan (Poddradio). SR. Snedtänkt med Kalle Lind. 3 mars 2022.

Magnusson, Jane. Evert, Evert, Evert (Dokumentärfilm i tre delar). SVT. 2021.

Sångerna kan berätta något om rösträttskämparnas drivkrafter. Historiskan. Nr 4, 2021.

Juliusson, Carl Magnus. Göteborgskör plockar upp bortglömda kampsånger. Göteborgs-Posten. 12 sept 2021.

Svanelid, Tobias. Musik för kung, fosterland och kvinnlig rösträtt (Radioprogram). SR. Vetenskapsradion Historia. 7 sept 2021. (17 min in)

Marcko, Malin. Så lät sångerna som tog svenska kvinnor till sitt första riksdagsval (Radioprogram). SR. Vetenskapsradion På djupet. 6 sept 2021.

Marcko, Malin. Efter att ha glömts bort går rösträttskampens sånger att lyssna på igen (Radioprogram). Vetenskapsradion Nyheter. 6 sept 2021.

Musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt (Radioprogram). SR, Studio Ett. 8 mars 2021.

Sundqvist, Alexandra. Carole King knockade en hel värld med sitt album ”Tapestry”. Dagens Nyheter. 19 feb 2021.

Säfvelin, Ylva. Rösträttskvinnorna tog ton med sin retorik. Aktuellt i Politiken. Nr 45, 18–20 nov 2020.

Haglund, Birgitta. Kläder och musik var verktyg i politisk kamp. Publikt. 8 juni 2020.

Recensioner av Sonikas album med Barbro Hörbergtolkningar:

Nilsén, Rolf. Håll alla dörrar öppna (Skivrecension). Lira. Nr 2, 2020.

Håll alla dörrar öppna - Barbro Hörberg i ny njutbar form (Skivrecension) Viser. Nordisk tidskrift for viser og singer/songwriting. Nr 16.2020.

Medverkan i panelsamtal:

Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol – naturen, kärleken och den svenska visskatten. Bokmässan i Göteborg. 25 feb 2021.

Från kampsång till rösträtt – musiken i demokratin. Folk och kultur. 10 feb 2021.