Bild
none
Foto: Pixabay
Länkstig

COREX: from correlations to explanations

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
100 million SEK
Projekttid
2021 - 2027
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Vad kom först; klimatförändringar eller sociala och ekonomiska förändringar? Hur påverkade kulturella och genetiska förändringar varandra? Och vad gjorde att människor migrerade?
– Det här är några av de stora frågorna som projektet kommer att svara på, säger Kristian Kristiansen, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet, som är den som kommer att leda och koordinera hela forskningsprojektet.
Genom att kombinera naturvetenskapliga metoder med arkeologi och stora mängder data och analyser – av allt från förhistorisk arvsmassa till klimatdata – ska forskarteamet ta reda på och förklara de viktigaste processerna bakom den genetiska och kulturella mångfalden i Europa. Forskarna kommer att undersöka perioden från de första jordbrukarna, 6000 år före vår tideräkning, till slutet av bronsåldern, 500 år f.v.t.