Länkstig

Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 585 267
Projekttid
2011 - 2015
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Att rekrytera och behålla kompetenta chefer har blivit en allt viktigare fråga för Sveriges kommuner. Omsättningen är stor och det rapporteras om ökande svårigheter att attrahera lämpliga chefskandidater. Personalomsättning i den privata sektorn är relativt väl beforskat men i den offentliga sektorn är studierna betydligt färre. Hög personalomsättning får konsekvenser för såväl kvaliteten som stabiliteten i verksamheten. All personalomsättning är inte av ondo. Ny personal kan motverka stagnation och bidra till utvecklingen. Att vara ”inlåst” det vill säga att inte trivas med sitt arbete och sin arbetsplats utgör en risk för ohälsa. Chefers vantrivsel påverkar även personalen och därmed verksamheten negativt. För organisationers bästa behövs därför en bra balans mellan stabilitet och rörlighet.

Forskare

Annika Härenstam, professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Anders Pousette, Psykologiska insitutionen

Erik Berntson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Lotta Dellve, Högskolan i Borås (numera GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

Karin Allard, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Anna Cregård, Förvaltningshögskolan

Linda Corin, doktorand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap