Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bringing QoG research to the classroom

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Försommaren 2014 startades projektet Bringing QoG research to the classroom. Syftet med projektet var att pröva vägar för att nå ut med världsledande statsvetenskaplig forskning som ett stöd till elever och lärare i svenska klassrum. Under projektetes gång försökte vi uppnå detta genom informationsträffar, praktiska workshops kring vår data samt konferenser om QoG och institutets forskning. Vi riktade oss primärt till lärare i samhällskunskap och angränsande ämnen på gymnasiet, samt SO-lärare i grundskolans senare år. En mängd stödmaterial utvecklades såsom filmade föreläsningar, lärarhandledning och fördjupningsmaterial.

Projektet Bringing QoG research to the classroom

Med projektet Projektet Bringing QoG research to the classroom vill vi vara ett stöd för att kunna lyfta dessa frågor i grundskolans senare år samt i gymnasieskolan. Vi vill också uppmuntra både elever och lärare att använda sig av våra databaser som används av forskare världen över. Försommaren 2014 startades projektet Bringing QoG research to the classroom. Syftet med projektet var att pröva vägar för att nå ut med världsledande statsvetenskaplig forskning som ett stöd till elever och lärare i svenska klassrum.

I skolan skall eleverna träna sig i att tänka kritiskt, granska fakta och förhållanden och att identifiera konsekvenser av olika alternativ. Eleverna skall även träna upp förmågan att orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Därtill skall skolan arbeta med, och överföra, värden och kunskaper som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av och vilka utgör den gemensamma referensramen i samhället – allt för att förbereda elever för det kommande vuxenlivet.

För detta krävs ett utgångsmaterial som både är komplext och samtidigt lockar till spännande diskussioner om hur olika beslut och handlingar påverkar människors välmående och välstånd – i Sverige och i världen i stort.

Bland annat med stöd i QoG:s databas QoG Basic kan elever träna sig i att se hur teori, metoder och data smälter samman och ger upphov till diskussioner om nya spännande sätt att se på och tänka kring sociala, politiska och ekonomiska frågor.

Med stöd av QoG:s forskning får eleverna inte bara ett spännande underlag för arbete i olika ämnen, de tränas även i att tänka vetenskapligt och att fundera på olika sätt att ta ansvar som samhällsmedborgare.

Under projektetes gång försökte vi uppnå detta genom informationsträffar, praktiska workshops kring vår data samt konferenser om QoG och institutets forskning. Vi riktade oss primärt till lärare i samhällskunskap och angränsande ämnen på gymnasiet, samt SO-lärare i grundskolans senare år.

Projektet Bringing QoG research to the classroom finansierades av Stenastiftelsen och löpte över två år.