Bild
Foto: Timon Studler
Länkstig

Att öka mångfald och inkludering - globala strategier, utmaningar och konsekvenser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 810 000
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Ulla Eriksson-Zetterquist, Gothenburg Research Institute (GRI)

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond

Kort beskrivning

Under de senaste åren har det blivit tydligt hur ny teknik bidrar till att skapa global medvetenhet om organisationers arbete med mångfald och inkludering. #metoo-rörelsen och Gillettes reklamkampanj om hur män engageras i mångfaldsarbete, är två sådana exempel. Samtidigt utvecklar globalt verksamma företag egna rutiner för att hantera mångfaldsfrågor.
Syftet med detta projekt är att undersöka hur tekniker som sociala media och AI-baserade personalsystem bidrar till arbetet för mångfald i globalt verksamma organisationer. Vi samarbetar med forskare från Harvard University, Cambridge, MA, USA, för att studera ett svenskt globalt verksamt företag, dess teknikbaserade strategier i arbetet mot diskriminering och för inkludering, och de konsekvenser och utmaningar som uppstår i mötet med dotterbolagens praktiker.